Seksuaalinen vapaus

Tämä artikkeli puhuu seksuaalisesta vapautumista, viittaa lyhyesti tankotanssiin ja lopuksi kiistää väitteen että miehet tekisivät naisista seksiobjekteja sekä osoittaa kyseisen väitteen pahanlaatuiseksi miesten vähättelyksi. Turvavyöt kiinni, lento lähtee.

Naisten vapautusliikkeen tärkeinpiin agendoihin kuului naisten seksuaalisuuden vapauttaminen. Tähän seksuaaliseen vapauteen täytyy luonnollisesti kuulua vapaus ilmaista seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla, niin kauan kuin muiden oikeuksia ei samalla poljeta. Seksuaalisuuden kanssa vastaamme jokainen omasta seksuaalisesta käyttäytymisestämme, eli kukaan meistä ei voi ulkoistaa seksuaalista käyttäytymistään muille ja vaatia heiltä tiettyä käytöstä omien arvojensa mukaan. Tämä koskee yhtälailla kaikkia ryhmiä. Muslimia joka vaatii naista peittämään itsensä tai kristittyä joka vaatii naisia pukeutumaan säädyllisemmin tai feministiä joka tahtoo kieltää pornon tekemisen: he kaikki tahtovat sanella seksuaalisen käyttäytymisen sääntöjä muille.

En toki väitä, että kaikki feministit vastustaisivat erotiikkaa tai prostituutiota ja olen kuullut monen feministin puolustavan niitä. Tämä artikkeli ei ole varsinaisesti feminismin kritiikkiä, vaan seksuaalisen itsemääräämisen puolustusta. On kuitenkin paljon feminismillä ja tasa-arvolla ratsastavia, jotka väittävät erilaisen eroottisen ilmaisun olevan feminismiä vastaan ja nämä feministit ihmetyttävät minua.

Koen erityisen oudoksi kuulla antiseksuaalista puhetta feministiliikkeen edustajilta, koska kuten mainitsinkin, naisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus on tärkeimpiä feministiliikkeen voittoja. Vuosisadan taistelun jälkeen naisilla on lopulta oikeus sanoa ei, päättää ehkäisystään tai harrastaa seksiä itse valitsemansa partnerin kanssa ja vieläpä odottaa partnerin huomioivan naisen tarpeet. Eikö silloin monen feministin vastustus muiden seksuaalisen käyttäytymisen tietyille muodoille (kuten  fetissipukeutumiselle, pornografialle, strippaukselle, kabareelle tai muille vastaaville naista "halventaville" seksuaalisille teoille) ole samanlaista sanelua kuin mistä liike taisteli naiset irti vuosisadan aikana? Mikä paranisi jos seksuaalisen käyttäytymisen normit sanellaan liikkeen puolelta, eikö se ole lähes yhtä suuri seksuaalisen itsemääräämisen menetys kun mikä voitettiin irroittamalla naisten seksuaalinen itsemäärääminen heidän aviomiestensä vallasta?

Se kuinka haitallista jonkun seksiobjektiksi itsensä tekeminen on, on kyseenalaista. Tässä törmäämme siihen mitä moni pitää itsemääräysoikeuden nurjana puolena: Jos joku tahtoo tietoisesti rakentaa itsestään seksiobjektin, se on hänen oikeutensa samalla tavalla kun hänellä on oikeus olla olematta seksiobjekti. Jotkut tahtovat käyttää vapauttaan tavoilla joista kaikki eivät pidä. Jos kiellän yhdenlaisen seksuaalisen ilmaisun muodon, miten oikein eroan puritaanista joka vaatii naista peittämään nilkkansa? Ainoa ero on oikeastaan määrissä. Tekoni olisi täysin yhtä tuomittava ja täysin samanlainen yritys projisoida omia seksuaalisia arvojani toisen henkilön arvoiksi.

Kannatan yksilön vapauksia ja näistä tärkeimpien joukossa on rajoittamaton oikeus määrittää omaa seksuaalisuuttaan ja toteuttaa sitä (niin pitkälle ettei se loukkaa kenenkään toisen seksuaalisuutta). Tämän ajattelumallin perusteella huomasin olevani eri mieltä muuten hyvin osuvia tekstejä kirjoittavan Tuulta ja Tyventä-blogin kanssa. Artikkelissaan Tankotanssi - kerran pornoa, aina pornoa blogin kirjoittaja Riikissa käy läpi tankotanssia ja rinnastaa sen stripteaseen ja naisten alistamiseen ja esineellistämiseen.

Käytetään tankontanssin seksuaalisuutta hetki esimerkkinä. Toki tankotanssi sisältää monia seksuaalisina havaittavia liikkeitä, onhan tanssin keskipisteenä tanko jonka sanotaan symboloivan fallosta, jota vasten tanssija itseään tyydyttää. Mutta miten se eroaa lopulta muiden urheilulajien seksuaalisesta luonteesta? Monet lajit sisältävät hyvin selvästi seksuaalisia elementtejä, kuten haarojen levittelyä (voimistelu, baletti, luistelu, jumppa) tai aistillisia asentoja (baletti, kuviokellunta).  Entä tennis?

Ei lainkaan seksuaalista?
Tankotanssia käytetään toki myös seksuaalisemmissa ammateissa, kuten stripteasen kanssa, mutta eroottinen tankotanssi on hyvin erilaista kauraa urheilullisen tankotanssin kanssa ja jos molempia edustavat esitykset näkee, ei jäljelle jää mitään yhteistä kuin tanko jonka kanssa tanssitaan. Samalla tavalla voisimme yhdistää keilaamisen juoksun: molemmissa käytetään yleensä lenkkareita, joten niiden täytyy olla samoja asioita.

Toki tietysti missä tahansa voi nähdä seksuaalisuutta. Freudilainen psykoseksuaalinen näkemys jopa menee niin pitkälle, että seksuaalistaa kaiken, alkaen pikkuvauvojen taipumuksesta laittaa asioita suuhunsa. Kuitenkin, argumentoisin että minkä tahansa toiminnon seksuaalisuus on pitkälti kokijasta kiinni, myös suorittajalle itselleen tilanteen seksuaalisuus tulee (tai ei tule) sisältäpäin. Tankotanssin seksuaalisuuden voidaan katsoa tulevan katsojan käsityksistä. Se on tasan niin seksuaalista kuin katsoja päättää sen hänelle olevan, sillä ei seksuaalisuus tai seksikkyys ole mikään universaali arvo. Ne ovat henkilökohtaisia kokemuksia, joiden mittaaminen yksinkertaisiksi "on" tai "ei" arvoiksi on hyvin hankalaa ja todennäköisesti yksinkertaistavaa. Missä tahansa toiminnassa voi nähdä seksuaalisuutta ja seksiä jos tapahtumaan liittyy se sukupuoli mistä on kiinnostunut. Tämä koskee niin voimistelua, naisten tennistä kuin tankotanssiakin, kuten myös ruoanlaittoa tai astioiden pesua.

Tästä päädymme lopulta tärkeimpään huomioon: aiemmin lyhyesti mainitsemaani henkilökohtaisen vastuun periaatteeseen. On olemassa vanha ja hyvin miehiä alentava käsitys siitä, että naisen täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla tai mies joutuu himojensa valtaan ja ei kykene hillitsemään itseään. Tämä on tapa jolla monissa vanhoillisissa piireissä miesten himokkuus saatiin ulkoistettua naisille: "en minä himonnut, se nainen aikaansai sen minussa käytöksellään!" Tämä on esimerkki miesten itsensä rakentamasta miehiä sortavasta ja vähättelevästä ajattelumallista, mutta moderneina aikoina se on saanut uuden naisellisemman ystävän. Uusi feministien suosima väittämä on, että mies vaan alkaa nähdä naiset objekteina kunhan hän näkee tarpeeksi pornoa/käy tarpeeksi monta kertaa strippariluolissa tai tekee jotain muuta mitä ei pidetä hyväksyttävänä.

Väite että miehet tekevät naisista seksiobjekteja tietynlaisen seksuaalisen käyttäytymisen takia on sukua aiemmille uskonnolliskonservatiivisille puheille, joissa naisia vaadittiin peittämään itsensä. Nämä molemmat linjat ovat pitkälti virheellisiä. Niin moderni "porno tekee naisista seksiobjekteja" kuin vanhempi "miehet menevät sekaisin paljaasta naisen ihosta" linjakin lähtee liikkeelle samasta miesten aliarvioinnista pelkkinä himojensa orjina, joille ei tilanteessa ole tietoisen toimijan valtaa. Mies on tässä ajatusmaailmassa pelkkä himojensa vallassa oleva eläin. Hän ei tiedosta tai kykene päätöksiin, hän on puhtaasti himon ohjaama. Mies ei osaa ajatella itse tai arvioida naista minään muuna kuin oman himonsa kohteena, tämä loukkaava väite on tämän ajattelutavan ydin.

Tämä ajattelutapa on hyvin tyypillinen erilaisilla ahdasmielisillä ryhmillä. White Power-rasistit eivät miellä mustia kyvykkäiksi käyttäytymään, vaan selittävät vakavina kuinka "neekeri ei hallitse himojaan". Siinä yhden ihmisryhmän kyky toimia aktiivisena toimijana joka tekee omat päätökset häviää ja henkilön katsotaan olevan kyvytön vastustamaan omaa "luonnettaan".

Vanha linja miesten himoista ja naisen syyllisyydestä niihin oli kehittynyt siitä kun pahoina pidetyille lihan himoille oltiin haluttu keksiä ulkoinen syyllinen; ei haluttu uskoa että "hyveellisetkin" miehet himoaisivat välillä seksiä. Uusi seksiobjektilinja taas kohoaa eri ajattelijoilta ja eri filosofiasta, mutta sekin lähtee samasta lähtökohdasta ja  laulaa samaa säveltä: mies ei kykene hillitsemään itseään. Modernimpi teoria tosin siirtää rikoksen ajatusrikokseksi, eli mies ei välttämättä siis tee himoissaan mitään, mutta alkaa ajatella naisia vain himonsa tyydyttämisen välineinä.

Joten mitä joku lopulta tarkoittaa sanoessaan tietyn henkilö halventavan itseään harrastamalla riisuuntumista musiikin tahtiin tai muuta vastaavaa? Keskitytään siihen kenen silmissä joku väitetysti halpenee ja tässä päädymme jälleen samaan miehiä alentavaan linjaan: nainen joka harrastaa tankotanssia tekee hallaa tasa-arvolle, koska hänen näkemisensä on miehelle niin tiukka paikka, ettei hän voi ajatella naisia enää tasavertaisina ihmisinä, vaan seksuaalistaa jatkossa kaikki naiset pelkiksi pantaviksi asioiksi.

Toistettakoon tämä väite ja sen keskeinen viesti vielä kerran: väite itseasiassa sanoo nimenomaisesti naisten selkeän seksuaalisen käyttäytymisen tekevän miehistä kuolaavia idiootteja, jotka eivät kykene järkevään ajatteluun jos mitään ei-hyväksyttävää seksuaalista tapahtuu heille koskaan. Varsinkin jos kyseinen seksuaalinen kokemus ei vastaa tietyn ryhmän käsityksiä siitä millainen on sopiva seksuaalinen kokemus. Kyseessä ei ole mikään universaali kunnia, jota joku loukkaisi, vaan yksinkertainen väite miehistä ja heidän rajallisuudestaan.

Ja se on todella loukkaava väite.

Seksuaalinen vapautuminen tarkoittaa sitä että jokainen on vapaa olemaan seksuaalinen ja vastuullinen olento. Kun joku toinen ilmentää seksuaalisuuttaan, minun tehtäväni on suhtautua siihen kypsästi ja vastuullisesti. Kukaan muu ei ole vastuussa kiihottumisestani kuin minä. Olen täysin kykeneväinen näkemään naisen riisumassa vaatteensa rytmikkäästi ilman, että menettäisin kunnioitustani naisia kohtaan tai alkaisin kokea heitä jotenkin esineinä.

Ja jos väität toista, minun täytyy kysyä jotain: Pidätkö minua - miestä - todella niin heikkona, etten kykene käsittämään jokaista tapaamaani naista yksilönä? Pidätkö koko edustamaani sukupuolta todella näin alhaisessa arvossa? Jos vastaat kyllä, tiedän kumpi meistä on oikeasti se joka väheksyy vastakkaista sukupuolta.

2 kommenttia:

 1. Erittäin hyvä kirjoitus ja allekirjoitan joka sanan.

  Minua on teini-iästä asti ihmetyttänyt se että miksi ihmeessä jokaisessa urheilulajissa (paitsi talviurheilulajeissa) miehillä on melkoisen peitetyt kehot, mutta naisten on pakko esiintyä melkein ilkosillaan.
  Esimerkkinä käy hyvin nuo laittamasi kuvat tenniksestä. Naisilla ihanneasu olisi tiukka toppi ja microhame, joka ei peitä edes pakaroita. Miehillä taas pitkät shortsit ja T-paita.
  Kyse ei todellakaan voi olla vaatteiden aiheuttama liikeradan rajoittuminen. Vaan yksinkertaisesti se käsitys että miehiä ei kiinnosta mikään muu kuin (naisen) paljas pinta ja että miehet eivät muka tule muuten katsomaan naisten suorituksia ellei sitä pintaa ole tarpeeksi esillä.

  VastaaPoista
 2. Muistaakseni Tenniksessä yritettiin jossain vaiheessa naisille pakolliseksi peliasuksi minareita mieskatsojien määrän lisäämiseksi. Pientä yleisön aliarvioimista mutta toisaalta mun syy olla katsomatta tennistä on mielenkiinnon puute, ei se että tenniksessä on liian vähän paljasta pintaa.

  Epätasainen pukeutuminen on sinällään varsinkin hassua, että klassisissa Kreikan Olympialaisissa miehet kilpailivat täysin alasti (ja naiset eivät saaneet kilpailla).

  Ja kiitos kehuista.

  VastaaPoista

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.