Maallinen vastustus sukupuolineutraalille avioliitolle

Olen kirjoittanut aiemmin jo sukupuolineutraalista avioliitosta. Tutkimusten mukaan Suomessa huomattavasti suurempi osa väestöstä kannattaa avio-oikeuden muuttamista kaikille sallituksi kuin vastustaa, mutta silti vielä kuulee perusteluja heteronormatiivisen avioliiton säilyttämisestä ainoana vaihtoehtona.

En ole koskaan kuullut ei-uskonnollisia perusteluja vastustaa avioliiton sallimista kaikille. Tämä on tietysti hieman harhaanjohtavasti sanottu, sillä ei-uskonnollisia perusteluja kyllä löytyy ja sanotaan, ne eivät vaan ole erityisen hyviä ja jopa pintapuolinen tarkastelu paljastaa ne täysin pätemättömiksi. Käydään läpi nämä maalliset syyt ja viihdytetään itseämme katsomalla miksi nämä syyt eivät pidä paikkaansa. Uskonnollisiin perusteluihin en ota kantaa tässä artikkelissa.

Yleisesti esitetyt syyt:
 1. Adoptio-oikeus tulee avioliiton mukana ja se on vaarallista koska lapset kasvavat homoiksi ja sekopäiksi
 2. Homoseksuaalisuus on luonnotonta / luonnonvastaista
 3. Avioliitto on perinteisesti yksi mies ja yksi nainen, perinteitä täytyy kunnioittaa
 4. Perinteinen avioliitto hajoaa / heikkenee jos homoliitot sallitaan ja uskottomuus lisääntyy
 5. Yhteiskunta vaatii heteroavioliittoja tai ihmiskunta kuolee sukupuuttoon
 6. Kohta eläinten / lasten /sukulaisten / usean ihmisen kanssa voi mennä naimisiin
 7. Homoja tulee lisää jos moinen sallitaan
 8. Avioliiton tarkoitus on tuottaa lapsia, jos se ei onnistu, ei aviota
 9. Ihmiset ovat yksilöitä ja heitä ei saisi pakottaa samaan muottiin
 10. Avioliitto tarkoittaa miehen ja naisen välistä liittoa, termiä ei saisi muuttaa!
Ihania syitä, eikö? Käydään luetteloa hieman läpi ja katsotaan miksei yksikään näistä syistä pidä paikkaansa.

1. Adoptio-oikeus
Tämä argumentti on niin monella tavalla rikkinäinen, että on hankala päättää mistä aloittaa. Moni näkee merkittäviä ongelmia siinä, että samaa sukupuolta oleva pariskunta saisi avioliiton myötä myös oikeuden adoptoida lapsia. Yleensä ongelmat tulevat kolmesta väittämästä:

I. Homojen lapsista tulee homoja
II. Homojen lapsista tulee sekopäitä 
III. Homot kilpailisivat adoptioista heteroperheiden kanssa, pienentäen mahdollisuutta että lapseton heteroperhe saa lapsia.

Väitteet ovat valitettavasti kaikki oikeasti kuulemiani vakavasti esitettyjä väittämiä - ja mikään niistä ei pidä paikkaansa. Kaksi ensimmäistä ovat suoraan virheelliseen tietoon pohjaavia ja väärin ja viimeinen on hyvä esimerkki siitä miten kaikki eivät ymmärrä mitä syrjintä ja etuoikeutettu asema oikein tarkoittaa.

Ensinnäkin homoseksuaalien vanhempien kasvattamien lapsien homous ei ole sen suurempaa kuin heteroiden. Homoseksuaalisuus on nykytieteen mukaan synnynnäinen piirre, eikä kasvun aikana tapahtunut vahinko. Ihmisistä tietty osuus syntyy homoseksuaaleina, jotkut jopa biseksuaaleina. Kasvattaja ei voi tätä erityisemmin muuttaa, mitä nyt samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattama homoseksuaali lapsi kykenee ehkä käsittämään oman suuntautumisensa paremmin kuin heteroseksuaali, eikä koe itseään niin yhteiskunnan ulkopuoliseksi.

Joka tapauksessa: homous ei tartu, ei vanhemmista eikä kavereista. Homoseksuaalisuuden periytyminen biologiselta vanhemmalta lapselle on toinen asia, mutta ei vaikuta adoptiokeskusteluun.

Samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset eivät ole myöskään sen epäterveempiä fyysisesti tai henkisesti kuin muutkaan. Aiheesta on suhteellisen paljon tutkimusta ja käytännössä kaikki siitä päätyy lopulta tulokseen, ettei samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsissa ole sen suuremmin vikoja kuin heteronormatiivisten parien lapsissakaan. Homovanhempien vaarallisuutta rummuttavat tutkimukset osoittautuvat käytännössä aina roskaksi.

Viimeinen adoptioväittämä on surullinen ja kertoo varsin paljon siitä miten tietyt etuoikeutetut asemat nähdään luonnollisina ja jopa suotavina. Heteroseksuaalilla pariskunnalla on nyt etulyöntiasema adoptiotilanteessa ja tätä ei haluta muuttaa. Joskus perusteluina on heteroiden parempi sopivuus vanhemmiksi (josta ei ole mitään näyttöä, kuten edellisessä kappaleessa osoitin) tai se kuinka nyt hyvät heterovanhemmat eivät välttämättä saakaan kovasti odottamaansa adoptiolasta kun samaa sukupuolta olevat parit "kilpailevat" samoista orvoista.

On tietysti surullista, ettei lasta tahtova pari saa lasta, oli syynä sitten hedelmättömyys tai adoption vaikeudet. Väite että homoparien takia tämä kurjuus lisääntyy sivuuttaa täysin sen surullisen tilanteen toisen puolen: miten surullista on etteivät samaa sukupuolta olevat vanhemmat saisi adoptiolla lasta jota he niin kovasti kaipaavat? Miten se kun lasta tahtova naispari ei saa lasta typerän aviolain takia on hyväksyttävää, mutta se, että heteroparien adoption vaikeutuminen homoseksuaalien parien takia onkin uhka? Puhdasta etuoikeutetun aseman käyttöä.

Samaa sukupuolta olevat vanhemmat tarjoavat lapselle kaksi aikuista joihin turvautua elämänsä ongelmissa. Tämä on paljon tärkeämpää kuin ilman todisteita esitetyt vaatimukset lapsen oikeudesta isään ja äitiin. Lapsella pitäisi olla oikeus kotiin, ruokaan, hyvinvointiin ja perheeseen. Vanhempien sukupuoli tai sukupuoliroolien merkitys ei tutkimustiedon perusteella ole merkityksellistä.

2. Luonnottomuus
Luonnottoman määrittely on tässä kohtaa ensimmäinen hankaluus, mutta oletan sen tarkoittavan jotain "mitä ei ilman ihmisen myötävaikutusta tapahdu luonnossa". Jos jollain on parempi määritelmä, niin voin muuttaa omaani. Luonnottomuus on valitettavan epämääräinen termi.

Jos menemme määritelmäni mukaan, voimme hetkessä todistaa tämän kohdan virheelliseksi, sillä luonnossa ilmenee homoseksuaalista käytöstä vaikka kuinka paljon. Jopa leijonat joita moni maastamme ylpeä kantaa kaulassaan harrastavat homostelua, itseasiassa 8% kaikista tarkkailluista paritteluista on ollut leijonaherrojen välisiä.

Luonnossa esiintyy homoseksuaalista käytöstä niin yksittäistapauksina kuin koko elämän yli jatkuvina mieltymyksinä. Tendenssi mieltyä omasta sukupuolestaan on siis läsnä muuallakin kuin ihmisyhteisöissä ja luonnottomuus-argumentti kaatuu.

Voi tietysti argumentoida, etteivät kyseiset eläimetkään käyttäydy luonnollisesti, mutta silloin törmätään luonnollisuuden ongelmaan: mikä on oikein luonnollista käytöstä? Jos jokin käytös on havaittavissa useissa lajeissa, kuten hengittäminen, haukottelu ja homoseksuaalisuus, eikö se silloin ole määritelmältäänkin luonnollista?

Jos taas luonnottomaksi määritellään kaikki mikä ei johda lajin jatkumiseen, mennään todella syville vesille ja metsään. Ensinnäkin, suuri osa toiminnoistamme ei johda lajin jatkumiseen. Tiukkojen alushousujen käyttö pitäisi lailla kieltää tämän ajattelun mukaan (yksi merkittävästi lisääntymiskykyämme heikentävä tekijä!) puhumattakaan monista muista asioista. Lisäksi tasapainoisten vanhempien määrän lisääminen orvoille lapsille on nimenomaan toimintaa joka parantaisi lajimme jatkuvuutta. Tämä luonnollisuuden määritelmä kaatuu hetkessä.

3. Perinteet
Lause "Avioliitto on perinteisesti ollut yhden miehen ja yhden naisen välinen" on suoraan virheellinen. Nykyisen muotoinen avioliitto on itseasiassa varsin tuore konsepti. Moniavioisuus on ollut yleistä lähes kaikissa kulttuureissa tiettyyn aikaan ja muoto on lähes aina sama: yhteiskunnan voimakkaat miehet ottavat niin monta vaimoa kuin kykenevät. Perinteet ovat rikkoutuneet lähihistoriassa myös toisella tavalla kun avioliitosta on tehty oma päätös perinteisen naimakaupan sijaan: lähes kaikki avioliitot ovat historiallisesti olleet järjestettyjä ja monissa paikoissa ovat yhä.

Perinteisyyden ensimmäinen ongelma on siis osoittaa millainen on perinteinen avioliitto ja se on yllättävän hankalaa. Yksinkertaisuuden vuoksi hyväksytään hetkeksi kuitenkin yksi nainen ja yksi mies määritelmä, jotta pääsemme toiseen kysymykseen: mitä hiton väliä perinteellä on tässä kontekstissa?

Perinne ei ole mikään itseisarvo, jota noudatetaan vain siksi että sellainen on olemassa. Perinnettä noudatetaan joko siksi että se on hauskaa (jouluperinteet) tai tuottavat yhteisölle yhteenkuuluvuuden tunnetta (yhteiset seremoniat) tai ovat hyödyllisiä (ei naida sukulaisia ettei tulla sisäsiittoisiksi). Perinnettä ei noudateta siksi, että se on perinne. Toisekseen, ketään ei estä noudattamasta perinnettään jos joku muu ei noudata. Me heterot voimme edelleen noudattaa perinteitä ja tehdä naimakaupat vastakkaisen sukupuolen kanssa, sukupuolineutraali avio ei riistä meiltä tätä oikeutta tai riko perinnettä. Ei, ei riko, oikeasti.

En voi perinteen varjolla käskeä muita noudattamaan minun perinteitäni. Jos muslimi ei syö sianlihaa, ei minulla ole oikeutta käskeä häntä lopettamaan tätä perinnettä, mutta samalla tavalla hänellä ei ole oikeutta ulottaa minua tämän perinteen alle. Kristillinen perinne ja sen tärkeys kohoaa tässä usein esiin: avioliitto täytyy säilyttää miehen ja naisen välisenä, koska muuten loukkamme kristittyjen perinteitä ja oikeuksia. Väittämä on pähkinänkuoressa käänteinen oikeuden loukkaaminen: jos joku saa elää perinteeni vastoin, se loukkaa perinnettäni. Eli saan loukata muiden tapoja omillani, koska jos en saa loukata ja syrjiä muita, se on syrjintää minua kohtaan? Oikeasti?

4. Avioliitto tuhoutuu ja uskottomuus lisääntyy
Tämä väite esitetään aina ilman mitään kunnollisia tai edes siedettäviä todisteita, luottaen siihen että ne jotka ovat jo samaa mieltä toistavat sen ilman asian kriittistä tarkastelua. En ensinnäkään kertakaikkiaan ymmärrä miten yhden ihmisen avioliitto toisen ihmisen kanssa muuttaa kokonaan kolmannen ihmisen avioliittoa neljännen ihmisen kanssa. Väite toisekseen sivuuttaa kokonaan ne monet avioliiton uskottavuutta oikeasti murentavat teot, kuten Britney Spearsin 55 tuntia kestäneen avioliiton (ja näitä on muuten lisää) puhumattakaan jatkuvista "Hetero-X jäi kiinni avioliiton ulkoisista suhteista"-paljastuksista. Moiset touhut toki tuomitaan, mutta niiden laittomaksi tekemisen ei puolesta puhu kukaan, vaikka ne varmasti jäytävät ihmisten mielistä käsitettä elinikäisestä monogamisesta avioliitosta.

On outo väite että homoseksuaalien naimalupa jotenkin tekisi heteroliitoista jotenkin vähempiä. Jos avioliittojen tarkoitus on lujittaa suhdetta ja vahvistaa parin välistä suhdetta, miksi samaa sukupuolta olevien henkilöiden vastaava lujittuminen olisi pahasta? Tokihan se vähentäisi heidän irtosuhteitaan ja eivätkös ne avioliiton ulkopuoliset suhteet ole kuitenkin paha asia?

Eivätkö naimattomat homo-, bi- tai heteroseksuaalit jotka hyppivät "kukasta kukkaan" ole paljon suurempi uhka millekään avioliiton kaltaiselle instituutiolle? Juuri naimattomat, vapaasti kaikkien kanssa touhuavat yksilöt ovat niitä jotka saavat muutkin miettimään aviota ikävänä ja rajoittavana. Eikö avioliiton uskottavuuden ja pyhyyden puolustamiseksi olisi nimenomaan oleellista sitoa mahdollisimman moni monogamiseen suhteeseen, jottei monogamialle paljon vaarallisempi vapaan rakkauden ajattelutapa leviäisi?

(En henkilökohtaisesti näe mitään väärää monien suhteiden tai vapaan rakkauden harjoittamisessa jos ketään ei vahingoiteta, käytän niitä tässä vain esimerkkeinä sisäisestä ristiriidasta.)

Sukupuolineutraalin avion "pahin" seuraus on itsessään se, että silloin homoseksuaalitkin voivat mennä naimisiin ja sitoutua toisiinsa parhaimmillaan koko elämänsä ajaksi helpommin. Miten avioliittoa järkyttäisi se, että yhä useammalle annetaan paremmat mahdollisuudet suhteen jatkuvuuteen? Avioliiton laajentaminen kaikille mahdolliseksi voisi pikemminkin siis vähentää uskottomuuden määrää, sillä se tekisi merkittävän suurelle ihmisryhmälle mahdolliseksi sitoutua toisiinsa tavalla joka nyt on heiltä kielletty. Avioliitto ei konseptina myöskään heikkenisi, vaan pikemminkin vahvistuisi sillä se ei enää syrjisi monia siihen tahtovia.

5. Sukupuutto, yhteiskunnan romahdus
Tämä on ehkä kaikkein hauskin argumentti koskaan. Avioliiton salliminen kaikille jotenkin saisi aikaan sen, että kaikki lopettasivat lisääntymisen, eli jokainen hetero (tai ainakin riittävän suuri osa meistä) katsoisi homoliitot hyväksi syyksi lopettaa lasten tekeminen ja syöstä ihmiskunta tuhoon. Tai ehkä kaikista tulee homoseksuaaleja jos homoliitot sallitaan!

En oikein tiedä miten tätä kohtaa lähtisi kumoamaan, sillä kun absurdius pääsee tiettyyn pisteeseen, on hankala käyttää järkiperäistä puhetta sen kumoamiseen. Tässä jotenkin oletetaan että jokaisen käytös muuttuu homoseksuaalisen avioliiton sallimisesta jollain niin merkittävällä tavalla, että se riittää tuhoamaan yhteiskuntamme. En oikein koskaan ole ymmärtänyt mitä pahaa tapahtuu jos kaikki saisivat mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa ja miten kaikki tälle tapahtumalle väitetyt seuraukset edes liittyvät sukupuolineutraaliin avioliittoon.

Selventääkseni asiaa, valmistelin kaavio sukupuolineutraalin avioliiton seurauksista:


Seurauksia on kaksi: naiset saavat mennä naimisiin naisten kanssa ja miehet miesten kanssa. Siinä kaikki. Se ei vaikuta kenenkään muun avioliittoon esitetyllä tavalla.

6. Avio-oikeuden laajeneminen
Yksi suuresti seurauksena rummutettu ongelma on avioliiton mahdollisuuksien laajeneminen outoihin suuntiin. Yleisimmät ovat väitteet lasten tai eläinten kanssa tehdyistä avioliitoista jotka homoliittojen jälkeen pitäisi jostain mystisestä syystä myös laillistaa.

Ero on mielestäni varsin selkeä, mutta jos asioita ei ajattele kriittisesti, näinkin itsestäänselvät asiat jäävät huomaamatta. Ero on yksinkertainen: samaa sukupuolta olevien välillä oleva suhde - kuten heteroavioliittokin - perustuu kahden tasavertaisen ja päätöksiin kykenevän yksilön keskinäiseen sopimukseen. Lapsi tai eläin ei ole kykenevä samalla lähtemään suhteeseen tai tekemään täysivaltaisia päätöksiä itsestään ja elämästään.  Eläin ei kykene antamaan suostumustaan ja lapsi ei välttämättä ymmärrä tarpeeksi antaakseen suostumustaan. Kyseessä ei olisi kahden tasavertaisen ja päätöksiin kykenevän yksilön välinen suhde.

Se mitä kaksi aikuista tahtovat tehdä elämillään ja toisillaan on pitkälti heidän välisensä asia. Jos heidän toimintansa ei ole muiden kimppuun hyökkäämistä, heillä on oikeus tehdä yhdessä mitä haluavat. Tämä ei ole sama asia kuin se, että aikuinen saisi tehdä lapselle mitä haluaa vaikka tällä olisikin lapsen suostumus. Lapsi ei kykene täysin ymmärtämään tilannetta ja on helppo suostutella itselleen tuhoisiin asioihin. Lapselta puuttuu tietty vastuu mikä aikuisilla on ja siksi tilanteet eivät ole verrattavissa. Kahden tasavertaisen aikuisen välisen suhteen lailliseksi tekeminen ei mitenkään anna lupaa suhteisiin lasten kanssa.

Toisaalta, kun muistamme ketkä ovat niitä jotka tämän argumentin usein esiin tuovat, voimme ehkäpä antaa vastavuoroisesti muistutuksen siitä mikä organisaatio todistettavasti suojellut pedofiilejä vuosikymmenten ajan, ellei pidempäänkin. Ehkä on luonnollista että varsinkin tietyistä lähteistä nousee äkkiä pedofilia-syytöksiä.

Toinen asia ovat puheet siitä miten homoliittojen salliminen avaisi oven moniavioisuudelle ja sukulaisten vihkimiselle. Tässä tekstissä en ala käsitellä näiden oikeellisuutta (se on toisen artikkelin asia). Kyseenalaistan kuitenkin sen, miten avioliiton sukupuolineutraalius johtaisi sukulaisneutraaliuteen tai määräneutraaliuteen? Tätä argumenttia ("kohta siskot ja veljetkin saa mennä naimisiin") käytettiin jo kun Yhdysvalloissa alettiin laillistaa mustien ja valkoisten välisiä avioliittoja. Logiikka lienee että kun aviolakia on kerran muutettu, kynnys muuttaa sitä laskee, mutta tämä perustelu on täysin kestämätön.

Jos ongelman korjaamisen pysäyttää se, että sitten korjattua asiaa voitaisiin korjata myöhemmin lisää, emme oikeasti voisi korjata mitään. Kun tummaihoiset saivat luvan astua avioon meidän valkonaamojen kanssa, teimme juuri tämänkaltaisen muutoksen, muutimme avioliittoa. Avasiko se oven polygamialle ja tuolien kanssa naimisiin menolle? Entä kun avioliitosta poistettiin vaatimus vanhempien hyväksynnästä? Oliko se se kriittinen muutos jonka jälkeen omien lasten kanssa sai alkaa avioitua ja joka teki karjasta hyväksyttävän vaihtoehdon vaimolle? Ei tainnut.

Parodioitu argumentti kuuluu: Jos kerran valkoinen saa naida mustan rakkauden takia, entä jos joku isä rakastaa tytärtään ja toisinpäin, eivätkö hekin saisi mennä naimisiin? Homoliitot johtavat insestiavioon samalla tavalla kuin valko-mustat avioliitot johtivat. Ja emme niitä insestiavioliittoja näe vieläkään, vaikka niiden piti seurata näitä rotujen välisiä liittoja. Järkeilyketju väitettäessä homoliittojen sallimisen sallivan kaikkea muuta on rikkinäinen.

7. Homoseksuaalisuus lisääntyy
Jälleen väite joka pohjautuu ymmärtämättömyyteen siitä mitä homoseksuaalisuus on. Monet itsepäisesti väittävät homoseksuaalisuuden olevan elämäntyyli ja valinta, joka johtuu synnistä tai pahuudesta. Yksikään uskottava tieteellinen tutkimus ei tuo noita väitteitä mikään tiede ei tue. Nykytietämyksen valossa kyseessä on synnynnäinen taipumus. Synnynnäinen taipumus ei lisäänny siksi, että homoseksuaalit saisivat tehdä naimakauppoja keskenään.

On toki mahdollista, että samaa sukupuolta olevat parit tulisivat enemmän näkyville yhteiskunnallisen hyväksynnän kasvaessa, mutta homoseksuaalisuuden määrään se ei vaikuta.

8. Avioliiton tarkoitus on tuottaa lapsia
Jos avioliiton pitäisi olla sallittua vain lasten tuottaminen mielessä, miksi avioliitto on sallittu niille heteropareille jotka eivät halua tai kykene saamaan jälkikasvua? Jos kerran avioliiton tehtävä on tuottaa lapsia, mikä erottaa lisääntymiskyvyttömän heteroparin yhtä lisääntymiskyvyttömästä homoseksuaalista parista? Tämän järkeilyn mukaan ei oikeastaan mikään. Jos avioliitto, sitten lisäännyt; jos et lisäänny, ei avioliittoa.

Avioliiton tarkoitus on kaksijakoinen. Se on sitoomus jolla pari näyttää muulle yhteisölle olevansa vakavissaan parisuhteestaan ja aikeissa pysyä sellaisessa. Toisekseen avioliitto on omaisuuden jakamisen sopimus jolla pariskunta käytännössä liittää toisensa yhteen lain edessä ja jakaa omaisuutensa muuttaen myös perinnön jakautumista. Jos avioliitolle lisätään tähän määritelmä "ja tehdään lapsia", siirretään avioliiton ulkopuolelle kaikki jotka eivät niitä lapsia voi tai halua tehdä ja koko väite avioliiton ja lasten pakkoyhteydestä hajoaa.

9. Yksilöitä ei saisi pakottaa samaan muottiin
Ei saisikaan ja siksi kukaan ei saisi sanella toisille miten heidän pitäisi elää ja keiden kanssa mennä avioon. Avioliiton rajaaminen vain heteropareille on juuri rajoittamista, siinä suoraan sanotaan että avio on vain teille, ei teille. Yksi ihmisryhmä syrjäytetään ja kaikille annetaan vain yksi muotti. Tämä argumentti kääntyy itseään vastaan hetkessä.

10. Samaa sukupuolta oleville liitoille pitäisi keksiä oma termi, jotta avioliitto jäisi tarkoittamaan miehen ja naisen välistä monogamista suhdetta.
Uuden liiton sisältö ja lain edessä olevat oikeudet ja velvoitteet olisivat siis samat kuin avioliitolla, nimi olisi vain eri. Huomaako kukaan mitään absurdia tässä?

Tilanne olisi seuraavanlainen:
"Ette siis ole naimisissa, olette näimisissä." 
"Selvä, mikäs se ero on?"
"Nimi on eri." 
"Ahaa, entä jos pitää täyttää jokin virallinen lomake, mitä niistä ruksataan?" 
"Ruksaatte naimisissa." 
"Ja lain silmissä näimisissä on sama kuin naimisissa?"
"Täysin sama."
"Eli olemme näimisässä, mutta se tarkoittaa samaa kuin naimisissa, ilman muuta eroa kuin pilkut a-kirjainten päällä?" 
"Kyllä, mutta jos käytämme samaa termiä, joku saattaa loukkaantua. Yksinkertaisuuden vuoksi keksimme uuden tarpeettoman termin"

Tämä tuntuu jotenkin oudolta periaatekompromissilta: ette saa mennä naimisiin, mutta saatte samat oikeudet. Tämä on viimeisin taktiikka tässä taistelussa ja kohoaa tiedosta siitä, että sukupuolineutraali avioliitto on muuttumassa todeksi. Viimeisenä yrityksenä yritetään siirtyä lähinnä terminologiseen vastustukseen ja vastustuksen perusteina käytetään kielikuvia ja sanojen merkityksiä.

Ihmisoikeudet ovat tärkeämpiä kuin merkityksistä hiusten halkominen.

Loppupäätelmä
Mikään perustelu joita avioliiton "suojelemiseksi" annetaan, ei kestä tarkastelua ja jopa kevytkin tutkinta paljastaa massiivisia loogisia epäkohtia. Vastustuksen taustalla on usein uskonnollisia syitä, joiden olemassaoloa ei välttämättä edes tiedosteta. Ne jotka sanovat vastustavansa avioliiton sallimista kaikille uskonnosta riippumatta yleensä vastustavat sitä tietyistä uskontovaikutteisista konservatiiveista lähtökohdista, jotka lopulta lankeavat yhteen yläpuolella läpikäydyistä virheellisistä väittämistä.

Lopputulos on kuitenkin aina lopulta se, ettei hyviä syitä vastustukselle ole. Omia kantojaan kannattaa miettiä ja perusteluitaan näille kannoille myös. Jos huomaat perusteluiden olevan hataran oloisia, ne todennäköisesti ovat hataria.

Lopuksi Clint Eastwoodin kuolematon lausahdus aiheesta:


Priceless. 

26 kommenttia:

 1. Minun nähdäkseni joka ikinen näistä perusteluista on nimenomaan uskonnollinen. Ne eivät toki ole eksplisiittisesti uskonnollisia, mutta ne ovat - kuten näytät - järjettömiä jos niitä katsotaan yhtään uskonnollisen kontekstin ulkopuolelta.

  Esimerkiksi "Luonnollisuus" on vain tapa kätkeä, implisitisoida, vanha sanonta "Luomakunta" ja "Jumalan luoma maailmanjärjestys". Kun homous kielletään Raamatussa, niin se on luonnonjärjestystä vastaan vaikka kaikki maailman sorsat olisi kuinka homoja.

  Homoseksuaalisuuden lisääntyminen nähdään ongelmana koska se redusoituu siihen samaan "luomisjärjestykseen". Avio-oikeuden laajeneminen nähdään ongelmana samaa kautta. Ja jos tavallinen perhe liitetään samaan ryhmään homoseksuaalisuuden kanssa, ryvettyy siinä koko perhekonsepti ja ihmiset etääntyvät siitä Jumalan hyvästä luonnonjärjestyksestä.

  Kannatan yleensä ns. hyväntahtoisuuden periaatetta, jossa jos joku esittää jotain omituista ja ristiriitaista, niin ajattelen että se johtuu jostain muusta. Että ihmiset ovat perustaltaan kohtuu järkeviä, eli heidän ajattelussaan on esimerkiksi mukana jotain piilo-oletuksia. Tämä on etenkin nykyajan uskonnollisuudessa tärkeää koska piilottelu on enemmän sääntö kuin poikkeus. Muistaakseni itsekin ihmettelit "Mahdollisuus Muutokseen" -kampanjan kohdalla sitä miten se oli avointa julistavaa uskonnollisuuta joka kuitenkin häpesi hengellisyyttään ja käyttä mainoksessaan eiuskonnollista kätkevää kieltä jossa jopa TV7 oli jätetty ääneenmainitsematta sen tunnetulla nimellään, pelkän kanavan koodinumeron esittäminen muuttu uskonnollisuuden läsnäolevaksi mutta sanomatta jääneeksi, implisiittiseksi. Juuri samaa logiikkaa käyttää myös homokeskustelu.

  Itse en suoraan sanoen ole vielä tähän päivään törmänyt maalliseen logiikkaan perustuvaa homoseksuaalisuuden vastustamisargumentaatiota. Maallista kieltä käyttää toki monikin argumentti. Esimerkiksi sinä esittelit näistä monta. En kuitenkaan pitäisi niistä ainuttakaan maallisena perusteluna sanan täydessä merkityksessä ; Ilman implisiittistä teologista maailmankuvaa ne jäävät ontoiksi ja epäloogisiksi typerihtimisiksi.

  VastaaPoista
 2. Olet hyvin oikeassa. Maalliset perustelut ovat lähes aina luonteeltaan uskonnollisia tai voidaan lopulta johtaa johonkin uskonnolliseen argumenttiin tai ajattelutapaan. Tai uskonnosta juonnettuihin argumentteihin. Kuitenkin, nykyisen lainsäädännön periaatteiden takia jokainen laki täytyy pukea sekulaariin kieleen ja kun "raamatussa käsketään" yritetään muuttaa sekulaariin muotoon, joudutaan kiertelemään ja kaartelemaan ja vääntelemään kunnes saadaan kasaan jotain esittämieni argumenttien kaltaista. Ne jotka ovat aiheessa samaa mieltä, kelpuuttavat nuo perusteeksi, mutta jokainen noista argumenteista kaatuu heti kun niitä pureskellaan vähääkään.

  Jos haluat muuten satuttaa itseäsi, katsasta tämä pieni video ateistista joka vastustaa homoavioliittoja.

  http://youtu.be/Xujsuwry9xU

  Tuskallista katsottavaa.

  VastaaPoista
 3. Käytetään sekulaareja sanoja, mutta ne määritellään eisekulaarista pohjasta. Taikatemppu.

  VastaaPoista
 4. Toi kohta 1 on sellainen, jossa periaatteessa voisi olla jotain järkeä, koska lapsen oikeus saada mahdollisimman hyvät adoptiovanhemmat on paljon tärkeämpi kuin seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja adotiovanhempi ehdokkaita kai on ylimäärin. Ilmeisesti kuitenkin homovanhempien kasvattamilla lapsilla on samat tulevaisuuden ennusteet kuin heteroparien, joten kohta 1 ei tosiaan sekään riitä perusteeksi.

  "Avioliitto tarkoittaa miehen ja naisen välistä liittoa, termiä ei saisi muuttaa!" Tämän olen kuullut myös siinä muodossa, että termi avioliitto olisi kristillinen termi ja kuuluisi kirkolle määritellä sen sisältö. Näinkään perustelua ei tarvitse ajatella uskonnollisena vaan jonkinlaisena tavaramerkkiasiana. Ihan pätevä perustelu, jos voidaan perustella, että termi avioliitto tosiaan olisi kristillistä perua, mutta termikikkailu ei taida kiinnostaa muita kuin kristittyjä homoja ja heillä on vähän muitakin ongelmia suhteessaan kirkkoon.

  Suurin ongelma koko asiassa taitaa olla se, että Suomessa on valtion kirkko, jonka säännöt ovat osa Suomen lakia, jolloin kaikenlainen syrjintä ei ole pelkästään kirkon sisäinen asia.

  Minä ehdotan, että annetaan termi avioliitto kokonaan kirkolle ja muutetaan kaikki nykyiset avioliitot rekisteröidyiksi parisuhteiksi (siis oikeudellisena terminä). Kirkko voisi sitten vihkiä avioliittoon kenet haluaa, mutta sillä ei olisi mitään laillista asemaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yksi hyvä vaihtoehtohan olisi tehdä kaikista vain rekisteröityjä parisuhteita ja tehdä siitä ainoa tunnustettu. Avio voisi sitten jäädä uskonnolliseksi riitiksi. Tämä tosin tuskin tyydyttäisi montaan vaikka reilu onkin.

   Poista
 5. Minusta tuossa olisi liikaa käsitystä jossa kirkolla olisi jonkinlainen valta määrittää "oikea avioliitto". Semantiikkatasolle vaipunut konservatiivilaitos elää symbolien maailmassa. Juridiset oikeudet ovat tässä jo pidemmän aikaa ollut sivuseikka. Heille on tärkeää jakaa parisuhde, kumppani jne.

  Itse asiassa olen hyvin vahvasti avoliittojärjestelmän vahvistamisen kannalla. Ja tämä kulma ehkä tekee ymmärrettäväksi sen, että kirkko saisi ainakin yksinoikeuden avioliittonimikkeen käyttöön.

  Jos kirkko saa vallan määritellä "oikean" perheen "juridisesta perheestä", niin ollaan menossa askel siihen suuntaan missä avoliitossa olevat ovat "susipareja" joihin ei kohdisteta kunnioitusta. Nykyäänhän avoliitto onkin symbolisesti vahvemmassa asemassa kuin parisuhteen rekisteröinti. Vaikka rekisteröinti tuo juridisen oikeuden, avoliitto on suurelta osin menettänyt sen stigman joka siinä oli. (Tämä muutos on tapahtunut muuten minun elämäni aikana. Avoliitto saa sallivuutta.) Avioliittonimike on ikään kuin lupa jatkaa tätä symbolitason ja asenteiden diskriminointia.

  Siksi jos kirkko saa avioliittoluvan, niin ehdottaisinkin että tämä lupa annettaisiin myös vaikkapa muslimeille, vapaa-ajattelijoille jne. tahoille. Tämän jälkeen eriarvoisuus asenteiden kautta häviäisi. Privileegioiden tuhoutuminen johtaa mielestäni parempaan systeemiin kuin rinnakkaiset ja päällekkäiset juridiset konseptit.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näinhän asia pitkälti nyt on. Terminologian määrittävä elin ei tahdo päästää irti etuoikeutetusta asemastaan, mutta etuoikeutta ei tahdota myöskään myöntää. Lopputuloksena on sekavuutta ja outoja tunneargumentteja.

   Poista
 6. Jaska puhuu asiaa :)

  VastaaPoista
 7. http://raapustus.net/?id=118 siinä on pitkästi tekstiä mutta jokaiselle suotavaa lukea alusta loppuun (itse en ole tuota tekstiä kirjoittanut). vaikka kirjoitus onkin varsin uskonnollisella sivustolla, kertoo se mielestäni maallisesti varsin hyvin. lukemisen jälkeen ymmärtää huomattavasti paremmin esim. sitä että ei se sisar-veli avioliitto olekkaan niin kaukaa haettua jos mies-mies/nainen-nainen avioliitosta tehdään mahdollinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En oikein tiedä miksi pidit tuota Raapustuksen tekstiä jotenkin vetoavana. Pikainenkin lukeminen paljasti siinä melkoisia logiikan loikkia ja virheellisiin premisseihin pohjautuvia päättelyketjuja.

   En varsinkaan ymmärrä mitä uutta luulit artikkelin pitkän "kohta sukulaisetkin saa naida"-linja olisi herättänyt minussa. Jos olisit lukenut oman tekstini, tietäisit tuosta yläpuolelta miten kyseinen perustelu ei pidä paikkaansa.

   Samaa "kohta siskot ja veljetkin saa mennä naimisiin" perustetta käytettiin jo kun Yhdysvalloissa alettiin laillistaa mustien ja valkoisten väliset avioliitot. Parodioitu argumentti kuuluu: Jos kerran valkoinen saa naida mustan rakkauden takia, entä jos joku tytär rakastaa isäänsä, eivätkö hekin saisi mennä naimisiin? Homoliitot johtavat insestiavioon samalla tavalla kuin valko-mustat avioliitot johtivat. Ja emme niitä insestiavioliittoja vieläkään, vaikka niiden piti seurata näitä rotujen välisiä liittoja.

   Valtaosa lopustakin tekstistä on niitä samoja väsyneitä argumentteja joista suuren osan kumoan tuossa yläpuolella. En vakuuttunut. Jos oikein aktivoidun kirjoitan läpikäynnin tuosta linkistäsi.

   Poista
  2. Vaikuttaa siltä että sinulla tuon raapustuksen jutun lukeminen jäikin pikaiseksi? Luin itse kyllä tekstisi ajatuksella kahteen kertaan, kuten myös tuon raapustuksenkin, sekä tuon kommenttisi.

   Noiden edellämainittujen välillä on aika suuria ristiriitoja logiikan kanssa: oma kirjoituksesi tyrmää isä&tytär avioliitot koska lapsi (eli käsittääkseni alaikäinen?) ei ymmärrä asioita niin hyvin kuin aikuinen, raapustuksessa taas painotetaan, että se jos täysi-ikäinen tytär ja hänen isänsä tahtoisivat mennä keskenään naimisiin on täysin eriasia kuin se,että isä käyttäisi vaikkapa 3-vuotiasta tytärtään seksuaalisesti hyväksi (jonka ainakin minä käsitän pedofiliaksi tyypillisimmillään). Lopuksi koitit kumota tämänkin ajatusleikin pointin aiemmin mainitsemallasi perusteella että lapsi ei ole kykenevä ymmärtämään ja päättämään avioliittoon menosta. Joko hoksaat missä mentiin pahasti metsään?

   Toinen johtopäätös minkä ainakin itse voin vetää tuon raapustuksen pohdinnan pohjalta on, että sukupuolineutraali avioliittolaki (eli sen puolesta liputtajien mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki) on aivan erilaatuinen muutos avioliittolakiin kuin esim. tuo avioliittolain tulo "rotuneutraaliksi". Olet oikeassa siinä, kun mainitsit että nykyisenmallinen avioliittolaki on varsin tuore ja että avioliittolakia on monelta osin muutettu ennenkin, mutta oletko tullut miettineeksi sitä, mitä tuossa raapustuksenkin loppupuolella kirjoitettiin:

   "On selvää, että monet yhteisöt tai kulttuurit ovat historian kuluessa pyrkineet estämään TIETTYJÄ MIEHIÄ menemästä naimisiin TIETTYJEN NAISTEN kanssa (esim. rotusyrjintä, järjestetyt avioliitot, kasti- tai säätyavioliitot, ikärajoitus, sama sukunimi). Siitä huolimatta nämä yhteisöt ja kulttuurit selvästikin ovat tiedostaneet, että avioliitto kuuluu yhden miehen ja yhden naisen välille. (Onhan tämä voimassa siitäkin rajoituksesta huolimatta, että veli ja sisar eivät saa avioitua keskenään.) Avioliiton sisältö ei ole muuttunut. Silläkään, kuinka suurelta osin liiton toisen osapuolen katsotaan olevan "toisen omaisuutta", ei ole mitään tekemistä liiton heteroseksuaalisen, kahdenkeskisen luonteen kanssa."

   Poista
  3. Eli jos väittää että avioliittolain muuttuminen sukupuolineutraaliksi on täysin rotuneutraaliuteen verrattava muutos niin silloin kyllä mennään metsään ja pahasti.

   Nykyinen avioliittolaki käsittääkseni estää ainoastaan samaa sukupuolta keskenään olevien, liian läheistä sukua keskenään olevien, ennestään naimisissa olevien ja alaikäisten menon naimisiin.

   Jos em. avioliiton ehdoista ensimmäinen ehto poistetaan, on mielestäni aika absurdia kuvata lopputulosta "tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi" tai väittää, että avioliittoon ei tulisi enää vastaavia muutoksia. Homot kun ovat vain yksi useasta eri seksuaalivähemmistöstä. Asiaa auttaa ymmärtämään valtavasti jos viitsisi lukea tuon raapustuksen huolella alusta loppuun.

   Ja miksikö minä jaksan asiasta vaahdota ja kirjoittaa rivi tolkulla? Ihan vain siksi koska avioliittolain pitämiseksi nykyisellään on muitakin kuin uskonnollisia perusteita, joita sinä et ole saattanut vielä kohdata. Lisäksi halusin ottaa kantaa siihen, miksi ainakin itse uskon siihen, että jos avioliittolaista tulee sukupuolineutraali, niin on vain ajan kysymys milloin vaatimuksia alkaa tulla lisää. En pidä tuota raapustuksessa olevaa kirjoituksena kuitenkaan minään ehdottomana totuutena, se on vain ihmisen omaa pohdintaa maailman menosta muiden pohdintojen joukossa, mutta mielestäni varsin hyvä ja ajatuksia herättävä sellainen.

   "Pyydän lukijaa huomaamaan, ettei kirjoitukseni ole missään vaiheessa ilmentänyt fobiaa, järjenvastaista pelkoa. Olen mielestäni käsitellyt rauhallisesti ja johdonmukaisesti juuri niitä asioita, joita Homoillassa esiintyneet homoliittojen puolustajat toivoivat käsiteltävän. En ole pelännyt samaistua edes sellaisten ihmisten asemaan, joita moni homoseksuaalikin saattaisi pitää perversseinä.

   En liioin ole hakannut ketään Raamatulla päähän. Itse asiassa ainoat kerrat, jolloin olen siteerannut Raamattua, ovat olleet yrityksiä puolustaa sisarusparien, biseksuaalien ja polyamoristien oikeuksia tuntemuksiinsa ja kokemuksellisuuteensa ihmisinä."

   Toivottavasti tuo raapustuksessa oleva kirjoitus on sellainen, minkä voit katsoa sisältävän maallisia perusteluja sanoa ei sukupuolineutraalille avioliittolaille :) Pyytäisin kuitenkin seuraavalla kerralla huolellisempaa lukemista ennenkuin kommentoit, kiitos.

   Poista
  4. Kommenttisi on niin pitkä, että joudun vastaamaan siihen hieman pilkotusti, pahoittelen proosallisuuden puutetta.

   1. On useita kulttuureita joissa avioliiton kaltainen instanssi ei ole ollut sukupuolirajoittunut ja useita esimerkkejä tästä löytyy. Avioliitto ei ole mitään maagista, lähinnä se tarkoittaa että pari tunnustetaan yhteiskunnan puolelta pariksi ja mitään erityistä syytä ei ole kieltää tätä sukupuolen perusteella.

   2. Rotujen välinen avioliitto ja suhteet ovat myös olleet kiellettyjä useissa kulttuureissa ja niitä on pidetty luonnottomina. En näe miten niiden salliminen olisi erilainen toimenpide kuin samaa sukupuolta olevien avion salliminen.

   3. Rotuavion ja sukupuoliavion kieltämisen taustalla on samat periaatteet, vaikka pieniä eroja onkin. Pitkälti totta. Mutta: jos ihmisrotujen välistä aviolakia höllynnettiin, missä viipyy lajien välisten avioliittojen laillistus, joka selvästi olisi seuraava askel? Jos eri ihmisrotujen välinen liitto on nyt sallittu, eikö siitä pitänyt seurata ihmisten ja ELÄINTEN välinen liitto? Toki sen pitäisi olla ihmismiehen ja eläinnaisen välinen, mutta eihän rotujen välisestä liitosta ole kuin pieni askel lajien väliseen.

   Mutta ei. Nämä ilmiöt eivät johda toisiinsa. En kertakaikkiaan ymmärrä miten tämä on niin mahdottoman hankala käsittää.

   Väite että sukupuolineutraalius johtaisi määräneutraaliuteen tai sukulaisuusneutraaliuteen on vailla pohjaa. Se että samaa perustelua voidaan käyttää jonkin asian puolesta ei tarkoita että kyseistä ilmiötä laillistettaisiin. Koko raapustuksen argumentaatio nojaa tähän ja en ole vielä nähnyt yhtään todistetta sen puolesta. Miten määräneutraali- tai sukulaisuusneutraali avioliitto seuraisi sukupuolineutraalista avioliitosta? Poliittisesti en keksi kuka ihme alkaisi ajamaan tällaista asiaa?

   4. Olen lukenut raapustuksen tekstin suhteellisen pikaisesti, enkä näe tarvetta päntätä sitä. Miksi? Koska jokainen kappale sisälsi niitä samoja perusteluja joihin olen törmännyt ennenkin lukematomia kertoja. Argumentit siellä eivät olleet uusia tai ainutlaatuisia, vaan vanhoja ja väsyneitä - ehkä kirjoitettuna auki eri tavoin, mutta ne eivät sisältäneet minulle mitään uutta. Tämä ei tarkoita ettenkö tietäisi mitä teksti sanoo, kävin sen läpi loppuun asti. Kun tunnistin kappaleessa käytetyn argumentin, siirryin seuraavaan.

   Lisäksi paljon argumentaatiosta nojautui ehkä huomaamattaan tai tahallaan kristillisiin käsitteisiin. Maallisia perusteita eivät ne enää olleet.

   Joten ei, raapustuksen kirjoitus ei sisällä päteviä maallisia perusteluja spn-avioliiton vastustamiselle. Koko teksti on sitä samaa "homoliitot johtavat avioliiton tuhoon" roskaa ilman mitään todisteita siitä. Ne maat joissa homoavio on sallittu, eivät ole romahtaneet eikä avioliitto niissä ole kuollut. Eivätkä ne ole sallineet yhtäkkiä sisarusten välisiä avioliittoja.

   -----

   Toki maallisia perusteita on olemassa, en kiellä sitä, ne vaan eivät ole erityisen hyviä. Ne eivät kestä vettä pinnallisellakaan tarkastelulla.

   Sukupuolineutraali avioliitto ei satuta ketään, haittaa ketään ja tuo syrjityn ihmisjoukon tasaiselle viivalle muiden kanssa. Jos unohdamme hetkeksi argumentaation siitä mitä muita avioliittoja sallittaisiin sukupuolineutraalin liiton vanavedessä, mitä perusteluja kiellolle jää?

   Jos et halua sukupuolineutraalia avioliittoa, älä mene naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

   Poista
 8. Ihminen ja eläin ovat niin eriasioita ettei ainakaan minusta ole kovin luontevaa olettaa että ihminen saisi kohta mennä eläimen kanssa naimisiin vain sen takia kun ihmisrotujen välinen avioliitto sallitaan. Itsekin sanoit ettei eläin ole kykenevä päättämään avioliittoon menosta joten ymmärrät varmaan miksi eläin&ihminen avioliitot ovat tietääkseni jääneet vain pieneksi marginaaliseksi uutisaiheeksi iltapäivälehtien hullu maailma-palstoille.

  "Väite että sukupuolineutraalius johtaisi määräneutraaliuteen tai sukulaisuusneutraaliuteen on vailla pohjaa. Se että samaa perustelua voidaan käyttää jonkin asian puolesta ei tarkoita että kyseistä ilmiötä laillistettaisiin." Oletko tietoinen siitä että asenteet ovat muuttuneet aikojen mittaan, niinkuin raapustuksessakin luki? Ei sellaiset ihmiset, joiden käytös/mieltymykset jne. ovat yleistä mielipidettä/asennetta vastaan ala kovin julkisesti vaatia että valtio/yhteiskunta tunnustaisi sen täysivertaiseksi muiden kanssa. Esimerkiksi silloin kun aikoinaan avioliitosta alettiin tehdä säätyneutraalia, mahtoikohan kukaan tuolloin vaatia että sen pitäisi olla myös sukupuolineutraali? Tuohon aikaan olisi joutunut vähintäänkin voimakkaan yleisen paheksunnan kohteeksi jos moista olisi edes ehdottanut. Aika ei ole vielä kypsä moni/sukulaisavioliitoille, mutta jos yleinen asenne ko. aviomuotoa kohtaan käy jonain päivänä suopeammaksi, niin en näe mitään syytä miksei sitä ajavat tahot käyttäisi yhtenä perusteena sitä että "kun homotkin saavat mennä naimisiin keskenään niin miksei mekin saada?" tai esimerkiksi "tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole tasa-arvoinen koska se syrjii mm. moniavioisuutta haluavia".

  Ja mitä tulee tuohon nykyisen avioliittolain syrjivyyteen, niin ei se ketään syrji: jokainen 18 vuotta täyttänyt saa mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen täysi-ikäisen edustajan kanssa sillä ehdolla etteivät he ole keskenään liian läheistä sukua eikä kumpikaan ennestään naimisissa. Säännöt ovat samat kaikille. On totta että homo ei saa mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa koska se rakkauden kohde SATTUU OLEMAAN samaa sukupuolta, mutta tilanne on aivan sama sellaisellakin joka haluaisi mennä esim. siskonsa tms. kanssa naimisiin mutta ei voi kun rakkauden kohde vain SATTUU OLEMAAN liian läheistä sukua.

  Kenenkään ei ole pakko mennä avioliittoon. Juridisesti rekisteröity parisuhde on aikalailla yhtä pätevä kuin avioliitto ja en ymmärrä miksei se riitä, pienemmällä haloolla sateenkaariväki pääsisi jos pyytäisivät (taas...) lisää oikeuksia rekisteröityyn parisuhteeseen.

  En ota kantaa siihen, onko sukupuolineutraali avioliittolaki pahasta vai ei vaikken sitä itse henkkoht kannatakaan. Otin vain kantaa siihen että voiko ko. lain kumoamista perustella myös maallisesti ja että minkä takia mielestäni sukupuolineutraali avioliittolaki poikii vielä jonain päivänä vaatimuksia avio-oikeuden laajentamiseen entisestään (ei välttämättä vuoden tai kymmenenkään vuoden päästä mutta ennemmin tai myöhemmin kuitenkin).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Anonyymi, koko väite "sukupuolineutraalin avioliiton laajentamisessa joskus, jossain vaiheessa, ehkä" on kaltevan pinnan argumentointia eikä liity nyt käsiteltävään asiaan (sukupuolineutraali avioliitto) millään tavalla. Ymmärrät varmaan miksi kalteva pinta on väittelyvirhe ja miksi se ei ole validi argumentti?

   Mitä taas tulee vanhemman ja lapsen avioliittoon, tämä ei tule kyseeseen samasta syystä kun pidän jossain määrin kehitysvammaisten avioliittoja lähtökohtaisesti huonoina ajatuksina; niissä on huomattavasti suurempi riski että avioliiton toinen osapuoli on hallitsevassa auktoriteettiasemassa toiseen nähden ja psykologisen painostuksen ja hyväksikäytön riski on liian suuri. Tätä ei voida tietenkään sulkea pois tavallisista heteroavioliitoistakaan, mutta rajanveto on kuitenkin melko helppo tehdä.

   Poista
  2. Anonyymi, kirjoitat hyvin, mutta asiavirheiden määrä on melkoinen.

   "Aika ei ole vielä kypsä moni/sukulaisavioliitoille, mutta jos yleinen asenne ko. aviomuotoa kohtaan käy jonain päivänä suopeammaksi, niin en näe mitään syytä miksei sitä ajavat tahot käyttäisi yhtenä perusteena sitä että "kun homotkin saavat mennä naimisiin keskenään niin miksei mekin saada?" "

   Jos yhteiskunta päättää sallia sukulaisavioliitot, niin sitten se päättää sallia ne. Yhteiskunta sallii ne asiat mitkä se näkee sallittaviksi. Ymmärräthän että jos yhteiskunta päättää sallia nuo asiat, se sallii ne riippumatta siitä mitä säädämme homoliitoista nyt? Jos valtaosa alkaa vaatimaan sisarliittojen sallimista, ne sallitaan. Demokraattisessa yhteiskunnassa on käytännössä selviö, että suuren yleisön kannattamat lait (jotka eivät polje kenenkään oikeuksia) ajetaan läpi.

   Lakien perusta on kuitenkin yhteiskunnan moraali ja jos yhteiskuntamme ei jotain asiaa vääräksi, ei se enää ole kiellettyä. Jos yhteiskunta päättää homoliitot sallituiksi, niistä tulee sallittuja.

   "Ja mitä tulee tuohon nykyisen avioliittolain syrjivyyteen, niin ei se ketään syrji: jokainen 18 vuotta täyttänyt saa mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen täysi-ikäisen edustajan kanssa"

   Näkemyksesi syrjinnästä on outo. Se ettei tiettyjen ihmisten anneta muodostaa liittoja on syrjintää. Annan pari esimerkkiä joihin voimme "järkeilyäsi" soveltaa.

   1. Jos lainsäädäntö sanoo, että kaikilla on oikeus mennä naimisiin saman ihmisrodun edustajan kanssa, ei se syrji ketään: jokainen 18 vuotta täyttänyt saa mennä naimisiin saman rodun täysi-ikäisen edustajan kanssa sillä ehdolla etteivät he ole keskenään liian läheistä sukua eikä kumpikaan ennestään naimisissa. Säännöt ovat samat kaikille. On totta että eri rotuinen ei saa mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa koska se rakkauden kohde SATTUU OLEMAAN eri rotua, mutta tilanne on aivan sama sellaisellakin joka haluaisi mennä esim. siskonsa tms. kanssa naimisiin mutta ei voi kun rakkauden kohde vain SATTUU OLEMAAN liian läheistä sukua.

   Väittämäsi voi muuttaa absurdimpaankin suuntaan ilman että sen "loogisuus" kärsii:

   2. Jos lainsäädäntö sanoo, että kaikilla on oikeus mennä naimisiin saman ihmisrodun edustajan kanssa vain jos koko häätoimituksen ajan rakastelevat takapuoltaan kuivalla puukepillä, ei se syrji ketään: jokainen 18 vuotta täyttänyt saa mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen täysi-ikäisen edustajan kanssa sillä ehdolla etteivät he ole keskenään liian läheistä sukua eikä kumpikaan ennestään naimisissa ja molemmat rakastelevat omia takamuksiaan puukepillä häiden ajan. Säännöt ovat samat kaikille. On totta että joku joka ei tahdo rakastella tapapuoltaan puukepillä ei saa mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa koska naimisiin meno edellyttää oman takapuolen kanssa rakastelua puukepillä, mutta tilanne on aivan sama sellaisellakin joka haluaisi mennä esim. siskonsa tms. kanssa naimisiin mutta ei voi kun puukepillä oman takapuolen rakastelu on edellytys.

   Kumpikaan ei järkeilysi mukaan loukkaa ketään tai kenenkään oikeuksia! Huomaatko miksi en ole vakuuttunut argumentistasi?

   Poista
  3. Rinnastat itse jatkuvasti homoliitot insestiliittoihin, mutta et jotenkin ymmärrä miten rotuliitot rinnastuvat sinun logiikallasi lajiliittoihin. En siis yritä puolustaa eläinten naimista, vaan osoittaa miten rotuliiton ja lajiliiton välillä on yhtä vahva yhteys kuin homoliiton ja insestiliiton välillä on.

   Eli ei yhteyttä lainkaan.

   Poista
 9. Ja jos kenenkään ei ole pakko mennä avioon, eikö olisi kaikkien kannaalta edullisinta jos avioliitto instituutiona lopetettaisiin ja korvattaisiin juridisesti rekisteröidyllä parisuhteella? Tällöin varsinainen hääseremonia jäisi kirkon omaksi sisäiseksi asiaksi, sakramentiksi tai rituaaliksi jolla ei olisi mitään varsinaista juridista pätevyyttä. Omaisuudensuoja, perimisoikeus, lasten asema parisuhteessa jne. jäisivät kaikille yhtäläisiksi riippumatta onko kyse homo- vai heteroparista.

  Avioliiton kulttuurillinen perinne ulottuu pidemmälle kuin kirjoitettu historia (eikä siis todellakaan ole mikään kristinuskon mukana tuoma ilmiö) mutta noin pääsääntöisesti se ymmärretään länsimaisessa kulttuuripiirissä alkaneeksi antiikin Kreikassa, jossa se oli yksinkertaisesti suullinen sopimus ja lupaus, sillä ei ollut minkäänlaista juridista pätevyyttä eikä erityistä seremoniaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nimenomaan, sukupuolineutraalin avioliiton tarkoitus ei ole niinkään pakottaa kirkkoa vihkimään kaikkia, vaan antaa samat juridiset oikeudet kaikille pareille. Jos kaikki parisuhteet ajetaan samalla tasolla, tämä riittäisi hyvin. Vihkioikeus pois kirkoilta ja vain maistraattien asiaksi. Kirkoille pelkkä seremonia. Ei juridisia eroja. Tämä on erittäin hyvä ratkaisu.

   Poista
 10. "Jos yhteiskunta päättää sallia sukulaisavioliitot, niin sitten se päättää sallia ne. Yhteiskunta sallii ne asiat mitkä se näkee sallittaviksi. Ymmärräthän että jos yhteiskunta päättää sallia nuo asiat, se sallii ne riippumatta siitä mitä säädämme homoliitoista nyt? Jos valtaosa alkaa vaatimaan sisarliittojen sallimista, ne sallitaan." eli nyt alat viimein ymmärtämään mitä tarkoitan. Jos asenteet muuttuvat ajan saatossa, voi olla että esim 20 vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa määräneutraalin avioliiton kanssa kuin tänään olemme sukupuolineutraalin kanssa. Tätä juuri ajankin takaa: jos asenneilmapiiri suo ne moni- ja sukulaisavioliitot, niin en usko että sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen ainakaan heikentää määräneutraalin jne tuloa hyväksytyksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Jos asenteet muuttuvat ajan saatossa, voi olla että esim 20 vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa määräneutraalin avioliiton kanssa kuin tänään olemme sukupuolineutraalin kanssa. Tätä juuri ajankin takaa: jos asenneilmapiiri suo ne moni- ja sukulaisavioliitot, niin en usko että sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen ainakaan heikentää määräneutraalin jne tuloa hyväksytyksi."

   Jälleen, kalteva pinta. Jos pystyt todella osoittamaan homoavioliittojen sallimisen yhteyden vaikkapa sukuavioisuuden sallimiseen niin esitä toki lähde. Kunnes näin tapahtuu pidän näkemystäsi vain virheellisenä logiikkana, näillä asioilla kun ei ole mitään havaittavaa yhteyttä.

   Avioliiton kulttuuriperimä taas ei voi olla mikään itseisarvo. Kristillinen avioliittokäsitys ei ole mitenkään omaperäinen ilmiö, vaan sekin on muunnelma sitä edeltäneiden kulttuurien avioliitoista (antiikin Kreikan avioliitot) sekä Rooman valtakunnan avioliitoista. Jos avioliiton muuttumattomuus otetaan iteisarvoksi, pitäisi kristilliseen aviokäsitykseen ottaa takaisin roomalainen tapa jossa nainen menettää koko omaisuutensa miehelle näiden avioituessa. Naisen oikeus omaan omaisuuteen on kerettiläisyyttä avioliiton historian valossa.

   Vai olisiko kuitenkin niin, että avioliitto mukautuu kulloisenkin yhteiskunnan ja ihmisten psykologisten, seksuaalisten ja sosioekonomisten tarpeiden mukaan? Se, mitä on pidetty parhaana tuhansia tai satoja vuosia takaperin ei välttämättä enää vastaa tarpeitamme tänä päivänä.

   Poista
  2. Anonyymi:
   "eli nyt alat viimein ymmärtämään mitä tarkoitan. Jos asenteet muuttuvat ajan saatossa, voi olla että esim 20 vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa määräneutraalin avioliiton kanssa kuin tänään olemme sukupuolineutraalin kanssa. "

   Ehei, tulkitset argumenttini tarkoitusperiä väärin. Mitä tarkoitin on, että jos tulevaisuudessa tilanne muuttuu jollain tavalla minkä seurauksena sisarusliitot muuttuvatkin hyväksyttäviksi, silloin ei ole tarvetta pitää niitä kiellettyinä. En kannata sellaisia varsinaisesti itse, mutta tiedostan olevani aikani lapsi ja jos syntyisin toiseen aikakauteen, olisin ehkä eri mieltä asiasta.

   Sekulaari moraali ei perustu mihinkään ikuisiin sääntöihin ja muuttuu ymmärryksemme mukana. Jos yhteiskuntamme joskus keksii miten sisarliitot olisivatkin hieno asia (en usko näin käyvän, mutta leikitään ajatuksella hetki) ja ettei niillä ole mitään haittavaikutuksia kenellekään, nekin pitäisi luonnollisesti sallia.

   Mutta rinnastus on silti virheellinen ja jos saat tästä käsityksen että kannatan sisarusliittoja, tulkitset sanomaani väärin.

   Haasteeni sinulle on tämä: Selitä mitä sukupuolineutraali avioliitto oikeasti vahingoittaa? Unohda kaltevan pinnan argumentointi eläinliitoista ja määräliitoista, ne argumentit on tässä keskustelussa jo useisiin kertoihin osoitettu paikkaansa pitämättömiksi. Mitä pahaa tapahtuisi?

   Poista
 11. 1. Suomen Ev.-Lut. kirkko myöntää, että suurin syy samaa sukupuolta olevien kirkolliseen avioliittoon siunaamiseen on kaavan puuttuminen. Kaavaa ei voi noin vain luoda, koska sen tulisi sisältää kaikki kirkon opinkappaleet avioliitosta. Kirkko toivoo, että avioliitto muutettaisiin mieluummin pelkästään maalliseksi toimeksi eli maistraatin suorittamaksi, kuten Ruotsissa, jotta kaikelta tältä keskustelulta vältyttäisiin.

  2. Sisarusavioliitot. Antropologia on kautta aikojen (ts. 1800-luvulta, jolloin se alkoi itsenäistyä omaksi tieteenalakseen) tutkinut ns. insesti-tabua maailman kansojen parissa, ja kuinka uskomukset (esim. toteemiuskonto, ks. endogamia vs. eksogamia) ovat tukeneet tabun ylläpitämistä. Sisarusavioliitot ovat kyllä olleet sallittuja esim. sellaisessa tilanteessa, jossa isän kautta tapahtuvaa sukulaisuutta ei ole tunnistettu eli eri äiti, sama isä -tilanteessa, mutta tämä on ollut ymmärtääkseni pieni vähemmistö. Serkusavioliitot ovat olleet paljon tavallisempia, ja ovat tietääkseni nykyäänkin sallittuja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Antropoliginen näkökulma on tähän keskusteluun erittäin tervetullut. Yhteiskunnat ovat systemaattisesti tuominneet sukulaisliitot koska niiden vaikutukset on tiedetty negatiivisiksi pitkällä tähtäimellä. Tämä on kielto jonka ylläpitämisellä on tiettyä pohjaa edelleen. Tämä on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lähes universaali kielto kaikissa yhteiskunnissa.

   Saman sukupuolen välisiä liittoja tunnetaan monissakin kulttuureissa, jopa muodollisesti vahvistettuja (eli avioliittoja). Ne ovat harvinaisuus, mikä tosin selittyy muinaisen maailman luonteella, jossa avioliitto oli enemmänkin sukujen kytkentä lasten kautta kuin parin rakkauden muodollinen tunnistaminen ja yhteisen talouden muodostaminen.

   Poista
 12. Uskonnollisuudella aloittaja tarkoittanee lähinnä kristinuskoa ja sen "sisaruskontoja"?
  Olen taipuvainen ajattelemaan, että jumala on eräänlainen luonnonvoima, ei niinkään esimerkiksi Raamatun kuvaama yhteiskuntaa säännöttävä ja arvioiva voima.

  En pidä homoseksuaalisuutta luonnollisena siksi, että homoseksuaalit eivät voi lisääntyä keskenään. Avioliitto on lähinnä termi tässä yhteiskuntarakenteessa, sen voisi korvata sanalla parisuhde.

  Vaikka tiedän, että luonnossa esiintyy myös homoseksuaalisuutta, en näe sen "oikeutusta" luonnon ja luonnollisuuden kannalta. Kuitenkin yhteiskunnallinen puoleni on valmis hyväksymään sukupuolineutraalit liitot, koska minun mielipiteeni ja ajatukseni ovat omiani, enkä kuvittele että muiden pitäisi ne jakaa.

  Avioliitto -termin on kirkko "ominut" itselleen ja saa puolestani pitääkin. Erotettakoon valtio ja kirkko toisistaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En siis ole kristitty, vaan panteisti tai deisti. Raamattu ei kuvaa luonnonvoimaa, vaan hyvinkin inhimillisen hahmon, raamatun jumala on hyvin persoonallinen heppu.

   Lisääntymisagleen joudun heittämään myös vastalauseen. Jos avioliiton ehto olisi kyky ja aikomus lisääntyä, miksi hedelmättömät parit saavat oikeuden siihen? En lainkaan pidä hedelmällisyysargumentaatiosta, se redusoi kahden ihmisen rakkauden ja talouksien yhdistämisen pelkäksi vauvatehtailuksi. Käsittelin tätä pidemmin tekstissäni "Vauvatehtailu eli miten katolisuus halventaa avioliittoa".

   Lopulta avioliiton oikeuden vaatiminen kaikille ei ole nimessä, vaan oikeuksissa. Nykyinen "rekisteröity parisuhde" ei ole lain edessä tasavertainen ja vaatii samaa sukupuolta olevilta pareilta ylimääräistä pelleilyä ilman samoja oikeuksia. Ehkäpä termi "avioliitto" pitäisi poistaa laista kokonaan ja tehdä kaikista nykyliitoista rekisteröityjä parisuhteita ja avioliitosta pelkkä siunausjuttu - nimike jolla ei ole laillista merkitystä.

   Poista

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.