Pelien väitetty seksismi, tutkimustiedon puute ja Jack Thompson

Perusteettomia väitteitä ei saa haastaa tai olet seksistinen sovinisti. Näin ainakin jos kyseenalaistat esimerkiksi feminismin takana piileskelevän Anita Sarkeesianin ja hänen vailla tutkimuspohjaa olevan argumentaationsa pelien seksismiä pahentavasta vaikutuksesta.

Kirjoitin asiasta hyvin lyhyen kirjoituksen, tarkoituksenani lähinnä jakaa varsin kattavaa videota Sarkeesianin argumentoinnin tyhjyydestä. Kirjoitan Sarkeesianista vielä tämän yhden artikkelin, jossa haluan keskittyä kahteen oleelliseen asiaan Anita Sarkeesianista ja hänen seksismiväitteistään.

Asiaa tietämättömille, Anita Sarkeesian on pop-kriitikko. Hänen tekosiaan on videosarjat joissa kritisoidaan television ja videopelien seksismiä. Hänen varhaisempi työnsä ei ole itseasiassa huonoa, mutta viimeisimmät videot ovat vähän kerrallaan degeneroituneet enemmän ja enemmän epätieteellisiin ja perusteettomiin pohjamutiin. Erityisesti keskiössä ovat hänen väitteensä pelien aikaansaamasta ja ylläpitämästä seksismistä.


Tutkimusnäyttö

Ensimmäinenä korostettakoon ettei ole olemassa uskottavaa tutkimusnäyttöä pelien aikaansaamasta väkivaltaisesta käyttäytymisestä saati sitten seksismistä. Tietysti peleissä on seksismiä, sitä ei kukaan ole kieltänyt. Yhteiskunnassamme esiintyy seksismiä ja seksistisiä ihmisiä ja osa näistä tekee pelejä. Näinolleen peleissä on käytännössä oltava seksismiä.

Sarkeesian löytää seksismiä muualtakin kuin sieltä missä sitä on. Hänen videoissaan hän maalaa seksismiksi oikeastaan kaiken missä naishahmoja on tai ei ole. Jos naishahmoja on, ovat ne uhreja tai silmäkarkkia miesten himoaville katseille. Jos nainen on vahvassa roolissa, on hän Anitan mukaan oikeastaan mies naiseksi naamioituna. Jos pelissä on naisia joiden kanssa ei voi olla vuorovaikutuksessa, tämä on paha juttu. Jos voi, seksismiä on heti jos vuorovaikutus voi olla negatiivista.

Sarkeesianille seksismi peleissä on selviö ja hän lähtee etsimään siitä todisteita. Ja jos oikein päätän nähdä kaiken naisiin liittyvän seksisminä, löydän varmasti kohtia jotka voi seksismiksi tulkita. Sarkeesianin käsissä kaikista naisiin liittyvistä tilanteista peleissä tulee seksistisiä, monesti hyvin haurailla aasinsilloilla.

Tämä näkyy esimerkiksi hänen Hitman-pelien käsittelyssään. Hän hehkuttaa kovasti miten pelissä pelaaja pääsee harjoittamaan väkivaltaa seksuaalistettuja strippareita kohtaan. Hän ei mainitse miten pelissä tästä rangaistaan tai miten pelaaja ei ole paikalla itseasiassa tappamassa tai häiriköimässä näitä naisia, vaan kohde on heidän ikävä pomonsa. Kontekstilla tai muullakaan todellisuudella ei ole väliä Sarkeesianille. Jos pelissä on nainen ja pelaaja saa itse päättää miten häntä kohtaan toimii, on se Sarkeesianille seksismiä. Hiekkalaatikkotyyppiset vapaat pelit ovatkin näin seksismin vahvimpia linnakkeita.

Kysymys ei kuitenkaan lopulta ole siitä onko peleissä seksismiä, vaan siitä aiheuttavatko tai ylläpitävätkö pelit seksismiä yhteiskunnassa. Käsitellään hetki väkivaltaa peleissä ja palataan sitten seksismiin. Voimme suhteellisen suurella varmuudella todeta, etteivät pelit aiheuta väkivallan lisääntymistä: yksikään tutkimus ei ole uskottavasti onnistunut osoittamaan tätä linkkiä, vaikka monet erittäin puutteelliset tutkimukset ovat väittäneet linkin löytäneensä.

Pelit ja väkivalta menivät Yhdysvalloissa varsin korkealle oikeisistuimissa kun eräs "aktivisti" Jack Thompson vuosituhannen vaihteessa lähti ristiretkelle peliväkivaltaa kohtaan. Hän päätyi oikeuteen asian kanssa useita kertoja, yrittäen puristaa pelifirmoista rahaa väittäen näiden pelien olevan syyllisiä erinäisiin väkivallan tekoihin. Näissä oikeudenkäynneissä hän esitti tutkimuksia jotka puolsivat peliväkivallalla olevan selvä vaikutus oikean elämän väkivaltaiseen käytökseen. Asiantuntijatodistajat lyttäsivät kaiken tämän ns. tutkimustiedon puutteellisena ja oikeus oli lopulta joka kerta samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa: yhteyttä pelien väkivallan ja oikean väkivaltaisen käytöksen välillä ei kyetty näyttämään toteen. Thompsonin kanteet johtaneet lopulta muhkeisiin korvauksiin ja hän lopulta menetti oikeutensa toimia asianajajana.

Miten tämä liittyy seksismiin?

Väkivalta on peleissä hyvin keskeistä, liiankin mielestäni. Nykypeleissä toimintaa haetaan turhankin herkästi tekemällä peleistä tappelemista alusta loppuun ja monissa peleissä ei oikeastaan ole muuta sisältöä kuin väkivalta. Tästä väkivallan vahvasta läsnäolosta huolimatta tutkimustieto ei kuitenkaan puolla pelien ja väkivaltaisen käyttäytymisen välillä olevan selkeää yhteyttä. Ja tässä tulee se oleellinen juttu: jos pelien keskeinen väkivaltasisältö ei aiheuta oikeaa väkivaltaa, miten joissain peleissä oleva vähäinen määrä seksismiä voisi aiheuttaa oikean elämän seksistisistä käyttäytymistä?

Toistan: jos väkivalta peleistä ei tee ihmisistä väkivaltaisia, miten peleissä oleva seksismi tekisi ihmisistä seksistisiä?

Sarkeesian väittää videoissaan pelien seksististen asenteiden tarttuvan. Erityisen herkästi ne hänen mukaansa tarttuvat niihin jotka eivät usko Sarkeesianin väitteitä peliseksismin tarttumisesta. Sarkeesian lisää gospeliinsa tällä tavalla epäilevän Tuomaan: jos ette usko minua, olette erityisen todennäköisesti väärässä. Kulttivertauksia on hankala olla tekemättä siinä vaiheessa kun epäilemisestä tehdään paha asia.

Tämä väittämä on kuitenkin täysin vailla mitään faktapohjaa. Pelien ja tosimaailman seksististen asenteiden yhteys on osoitettu todeksi vain Anita Sarkeesianin mielessä.

Sukupuolittumista

Toinen oleellinen kohta tulee Sarkeesianin väitteestä että häntä vastaan hyökätään vain sukupuolensa takia. Että kaikki kritiikki tulee vain seksismistä ja siitä Sarkeesian on etunimeltään Anita, eli *gasp* nainen. Sarkeesian saa varmasti paljon uhkauksia ja kritiikkiä niskaansa, en lainkaan epäile tätä, vaikka osa näistä uhkauksista vaikuttaakin selkeästi tekaistuilta.

Palataanpa taas Jack Thompsoniin. Tiedätkö miten hänen kimppuunsa hyökättiin? Hän, mies, sai niskaansa paljon Sarkeesiania uskottavampia uhkauksia ja kaikkea mahdollista vihaa.

Toki häntä ehkä uhkailtiin raiskauksella vähemmän, mutta uhkailtiin kuitenkin. Häntä uhkailtiin murhalla, kidutuksella ja vähän kaikella muullakin. Pelaajissa on melkoinen määrä urpoja jotka tekevät urpoja juttuja, suuri osa varmastikin vain teini-ikäisiä jotka eivät täysin tajua tekojensa vakavuutta - kuten Jackin pidätetty uhkailijakin. Sarkeesian ei tässä suhteessa poikkea lainkaan Jack Thompsonista: molemmat halusivat poistaa peleistä jotain mistä eivät pidä ja kummankaan tekemien väitteiden takana ei ollut uskottavia todisteita. Thompson väitti suojelevansa lapsia, Sarkeesian naisia. Molemmat tökkäsivät kätensä herhiläispesään ja pesä räjähti.

Tapauksissa on oikeastaan vain yksi oleellinen ero: Jack Thompson ei pystynyt piiloutumaan sukupuolensa taakse. Hänen potaskansa näkyi selvästi potaskana ja hänen väitteilleen esitettyä kritiikkiä pystyttiin käsitellä selvästi ja lopulta Thompson saikin niskaansa lähinnä pilkkaa yhteisöltä. Sarkeesianin tilanne on päinvastainen, hän teki pitkälti samat asiat kuin Thompsonkin, mutta onnistui pukeutumaan feminismin vaatteisiin ja verhoamaan argumenttiensa tyhjyyden krokotiilin kyynelillä.

Sarkeesiania kohtaan on esitetty kritiikkiä, paljon aiheellistakin eikä vain trollaavaa horottelua. Mitään tästä aiheellisesta kritiikistä hän ei kummemmin ole suostunut noteeraamaan. Sarkeesianin taktiikka on väittää kaiken kritiikin olevan seksismiä. Toki sitä seksismiä häntä kohtaan heitetään, taaskaan en kiellä sitä, mutta tässä Sarkeesian oikaisee ja väittää kaiken kritiikin olevan vaan tätä samaa seksismiä. Niistä muutamasta uhkailijasta tulee kilpi jolla hän suojautuu ja viitta jonka alle hän piiloutuu. Mitään Sarkeesianin sanomisia ei voi kritisoida, pehmeimmälläkään tavalla, ilman että seksismikortti vedetään mukaan.

Jack Thompsonin argumenttia voi kritisoida argumentin heikkouksien avulla. Sarkeesianin argumentin heikkouksien kritisointi maalataan seksismiksi.

Mielenkiintoisesti vahvasti Sarkeesianin puolella oleva Kotaku-sivusto aikanaan vähätteli ja jopa puolusti Jack Thompsonin saamia uhkauksia. Ne eivät olleet vakavasti otettavia, mutta Sarkeesianin ovat jostain syystä täysin eri asia.Mutta onko Sarkeesian oikeassa?

Sarkeesianin tekemät väittämät eivät ole kaikesta huolimatta mahdottomia. Tähän liittyen minulta kysyttiinkin suoraan voinko osoittaa ettei pelien seksismillä ole merkittävää vaikutusta yhteiskunnan seksismiin.

Niin, voinko?

Voitko itse osoittaa ettei seksismin takana ole näkymättömät seksikeijut jotka ripottelevat seksismipölyä ihmisten päälle? Absurdi väittämä toki, mutta oleellinen kun tarkastelemme sitä miten väitteet osoitetaan toteen.

Pääsemmekin tästä yhteen tieteen peruspiirteistä: todistuksen taakka on aina positiivisella väittämällä. On positiivinen väittämä kertoa peleillä olevan seksismiä kasvattava vaikutus ja todistuksen taakka jääkin tämän positiivisen väitteen tekijälle. Tätä pelien seksismiä ja sen vaikutusta pelaajiin ei olla osoitettu millään tyydyttävällä tavalla: Sarkeesian on toki väittänyt pelien olevan täynnä seksismiä ja väittänyt sen aikaansaavan seksismin kasvua pelien pelaajissa. Hän ei kuitenkaan ole osoittanut tätä tutkimuksella tai edes millään loogisella argumentaatiolla. 

Hänellä ei ole mitään muuta kuin väittämänsä ja oma hyvin värittynyt analyysinsa.

Kun todisteet ovat näin huteria, pysyttäydyn ns. nollahypoteesissa: niin kauan kun positiivista väitettä ei olla osoitettu toteen, en usko kyseiseen positiiviseen väitteeseen. Tämä sama periaate on saanut minut kriittiseksi vaihtoehtoiselle lääketieteelle, homeopatialle, jumalille ja monelle muulle ilmiölle. 

Ja pysyn tässä kannassa kunnes ilmiön olemassaolo osoitetaan, niin jumalan kuin seksismin peleistä leviämisen kanssa.

Tämän takia ei ole oikeastaan tarvetta lähteä todistamaan Sarkeesianin väitteitä paikkaansapitämättömiksi. Hänellä on todistuksen taakka ja hän ei sitä ole täyttänyt. Todistukseksi ei lasketa seksismisyytöksiä kriitikoistasi.

Kuten edesmennyt Christopher Hitchens tapasi sanoa: se mikä on esitetty ilman todisteita, voidaan sivuuttaa ilman todisteita. Sarkeesianin lankeaa hitchslappiin. Hän voi olla oikeassakin, tähän uskomiseen vaan ei ole tällä hetkellä mitään hyvää syytä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.