Tekniikasta ja nostalgiasta

Tietotekniikan yleisyydestä työelämässä kuulee yleensä negatiivisessa yhteydessä. Kerrotaan miten tietokoneet ovat hankalia, eivät koskaan toimi tai kuinka asiat on hankala tehdä verrattuna kirjoituskoneeseen tai jopa käsin tekemiseen. Ja uudet ohjelmaversiot ovat hirvitys ja niillä ei saa työtään tehtyä, vaikka vanhalla se onnistui niin mahdottoman helposti. Monille tietotekniikka tuntuu edelleen olevan pelottava uuden ajan mörkö, joka on tehnyt asioista huonompia. Onko näin?
Ihmisten idealistinen kuva menneisyydestä on usein juuri sitä itseään, puoliksi haikailua puoliksi mielikuvitusta. Se voi näkyä taipumuksena pitää jotain elämänsä mennyttä aikajaksoa erityisen hienona, esimerkiksi kaivata takaisin 50- tai 70-luvulle. Joskus se ilmenee kaipuuna kaukaiseen tai jopa myyttiseen menneisyyteen, kuten Suur-Ruotsin aikaan tai jopa raamatullisiin aikoihin. Kyllä menneinä aikakausina ihminen eli oikeaa elämää ja syötiin terveellisemmin ja lapsetkin kunnioittivat vanhempiaan.
Ongelmana näissä kaipuissa on hyvin usein niiden täysin tai osittain fiktiivinen luonne, eli kaivattua asiaa ei välttämättä koskaan ole ollut olemassa. Aika kultaa muistot. Tämä voi ilmentyä osittain, muistamalla yhden aikakauden positiiviset piirteet mutta unohtamalla sopivasti ne hirvittävyydet joista nuo positiiviset aspektit kohosivat. Kyllä, lapset olivat enemmän kunnioittavia vanhempiaan kohtaan menneisyydessä, mutta pakko oli koska muuten tuli piiskaa ja nyrkkiä. Kyllä, menneinä aikakausina pienemmistä asioista saatiin ilo, mutta pakkohan sitä oli koska mitään muuta ei ollut. Joskus koko haikailtu aikakausi on muuttunut niin idealistiseksi, ettei sitä oikeasti voida verrata kyseiseen aikakauteen tai sitten haikaillaan jonkin asian perään jota ei koskaan ole ollutkaan. Esimerkiksi väkivaltarikosten määrä on tasaisesti laskenut länsimaissa viimeisen sadan vuoden aikana. Rauhallisena ja reiluna pidetyt menneet vuosikymmenet olivatkin melko hyviä paikkoja saada turpaan tai päästä hengestään.
Tämän kaiken yhteys tietotekniikkaan tulee näkyviin selvästi jos nykyisiä ja menneitä työmalleja verrataan. Tahdottaisiinko oikeasti palata tilanteeseen, jossa jokainen yrityksen sisäinen viesti pitäisi soittaa tai kirjoittaa paperille (ja sitten toimittaa lähetillä)? Halutaanko todella palata aikaan, jossa asiat syötettiin ensin kerran käsin paperille ja sitten uudelleen kirjoitettiin puhtaaksi? Halutaanko oikeasti käyttää laskinta ja viivoitinta kaavioon joka Excelillä tehdään sekunneissa? Harva vastaa näihin kysymyksiin todella kyllä – ainakaan harkittuaan asiaa oikeasti.
Tietotekniikka ja uudet ohjelmat pääsääntöisesti helpottavat ihmisten työnkuvaa, mutta yhdistelmä muutosvastaisuutta, mukavuudenhalua ja pelkoa helposti kiinnittää monen perusteettomaan mielipiteeseen käytön vaikeudesta ja turhuudesta. Verkottuneessa maailmassa voidaan tehdä niin monia ennen mahdottomia tai vaikeita asioita sekunneissa. Kenen tahansa Internet-yhteyden päässä olevan kielitaitoisen ihmisen saatavilla on enemmän tietoa kuin viisi vuosikymmentä sitten maailman mahtavimmalla presidentillä kaikkine resursseineen!
Jo muinaiset roomalaiset pitivät lapsiaan hunsvotteina ja kurittomina!

Kommentit