Infoähky

Kuulemme usein väitteitä nyky-yhteiskunnan hankaluudesta. Koko ajan asiat muuttuvat ja jatkuvasti pitäisi opettella uutta ja ihan siinä tulee ähkyksi informaatiosta. Alta löydätte tuulahduksen menneisyydestä, eli kirjoitukseni infoähkystä vuodelta 1999, muokkaamattomana ja täysin alkuperäisessä muodossaan.

"Mitä me välitämme ajasta, joka oli ennen meitä?"
- Ultra Bra

Uuden teknologian - ja varsinkin atk-teknologian - käyttööotto on ollut omaani edeltävälle sukupolvelle suhteettoman vaikeaa. Vanheneva sukupolvi - jolla tarkoitan täst' edes summittaisesti ennen vuotta 1975 syntyneitä - tottuneena vanhoihin oppimis- ja käyttömenetelmiin ei kyennyt ottamaan vastaan tietokoneiden tai edes videoiden ajastinten maailmaa. Uusin ilmiö tässä asiassa on Internet, jonka käyttö on osoittautunut vanhalle sukupolvelle ylivoimaiseksi ja tämän ilmiön ovat lääkärit, poliitikot ja yhteiskuntatieteilijät - kaikki tuon vanhan sukupolven edustajia - nimenneet informaatioähkyksi. Professori Jussi T. Koski käsittelee juuri tätä asiaa kolumnissaan "Informaatioähky uhkaa nykyihmistä" (Helsingin Sanomat, 16.9.1998) ja esittelee tämän ongelman juuri informaatiorajoitteisen vanhenevan sukupolven näkökulmasta.Professori Koski maalaa kuvan, missä ihmisten elämänlaatu laskee tehokkuuden nimissä ja kuinka ihmisen aistit ylikuormittuvat jatkuvan tiedon pommituksesta. "...60 prosenttia johtajista sanoo olevansa liian väsyneitä vapaa-ajan aktiviteetteihin. 62 prosenttia johtajista sanoo, että heidän henkilökohtaiset ihmissuhteensa kärsivät informaation ylitarjonnan vuoksi." Vanheneva sukupolvi on ensimmäistä kertaa vanhennut liian nopeasti, heiltä yksinkertaisesti tuntuu puuttuvan taito suodattaa tietoa, taito, joka nykypäivänä pelkässä opiskelussa on jo välttämätön.

Vanheneva sukupolvi kasvoi aikana, kun opiskellessakin kirjoista oli opittava ne pienimmätkin yksityiskohdat, nekin, jotka tuntuivat täysin hyödyttömiltä, sillä niitä saatettiin kysyä, vain siksi, että kaikki - kaikki - opeteltaisiin. Malli oli suoraan keskiajalta. Opiskelu oli aivan erilaista. Nykyään asiat ovat muuttuneet täydellisesti. Opiskelussa keskitytään oleelliseen, eikä esimerkiksi historian tunneilla pakoteta oppimaan historiallisesti tärkeiden henkilöiden syntymäaikoja, vaan enemmänkin mitä nämä tärketä henkilöt tekivät. Tämä joustavuus on myös siirtynyt ajatteluun. Vanhentuvan sukupolven ongelmat esimerkiksi tietokoneiden käytön kanssa johtuvat juuri tästä. Tietokonetta käyttäessä ei käytetä ulkoa opittuja kaavoja ja vanheneva sukupolvi on ehdollistettu juuri sellaiselle sisäiselle mallille: He yrittävät opetella tietokoneen käytön ulkoa, mikä on täysin väärä lähestymistapa! Tietokoneen käyttäminen ei vaadi paljoa ulkoaopettelua vaan yksinkertaista mallin sisäistämistä ja kun tämän mallin on kerran sisäistänyt, on erilaisten tietokone-ympäristöijen välillä liikkuminen entistä helpompaa.

Informaatioähky on saman asian heijastuma. Vanhentuva sukupolvi yrittää tietoverkoissa liikkuessaan omaksua kaiken tiedon, mikä on jo edeltäkäsin tuhoon tuomittu yritys. Internetin tietomäärä yksinään on niin massiivinen, ettei sen sisäistäminen ole edes mahdollista, vaikka vain yhden aiheen kohdalta. Tiedon omaksuminen tällaisessa ympäristössä on oikein ehdollistuneelle helppoa, turhan tiedon jättää rekisteröimättä, automaattisesti ja itseasiassa juuri tätä taitoa Professori Koski peräänkuuluttaakin jo aiemmin mainitsemassani artikkelissaan, syyllistyen kuitenkin virheelliseen päätelmään kutsuessaan tiedonhallintaa "vakavaksi tulevaisuuden haasteeksi." Haaste on olemassa vain niin kauan kun ihmiset ovat ehdollistuneet ajattelutapaan, mistä englanninkielellä kyllästetty mieleni käyttäisi sanaa "un-filtered" eli suomeksi ehkä "suodattamaton mielenlaatu," jolla tarkoitan juuri tätä kaikenomaksuvaan sisäistämiseen ehdollistunutta sisäistämismallia, mikä tekee hyvin vaikeaksi joillekin omaksua suuria määriä tietoa. Ongelma korjaantuu itsestään nykyisen sukupolven syrjäyttäessä edellisen, mikä eliminoi merkittävän osan "väärään" ajattelutapaan ehdollistuneista ihmisistä, mutta sitä minkälaisia ongelmia uuden sukupolven muuttunut tiedonomaksuntakyky aiheuttaa tulevaisuudessa, voidaan vain arvailla. Ehkäpä yhteiskunta ei meidän aikanamme kehity meistä ohi, toisin kuin niistä, jotka olivat ennen meitä.

Saattaisin nykypäivänä ilmaista joitain asioita toisin. Esimerkiksi käyttää termiä "Suuret ikäluokat" vanhenevan sukupolven sijasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.