Ketkä äänestivät Trumpia

Jotkut väittävät että rasistit ja seksistit tekivät Trumpista presidentin. Arvailu on kuitenkin halpaa, täällä tykkäämme faktoista ja niitä tässäkin asiassa löytyy. Tutustutaan hieman Yhdysvaltojen presidentinvaalien tilastoaineistoon ja selvitetään ketkä oikeasti äänestivät Trumpin valtaan.

Tässä referoitava aineisto on CNN:n tarjoama exit poll-kyselyiden data.
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls/national/president

Sukupuoli ja ikä


Naiset eivät pahastuneet Trumpin kommentteja. Trumpin äänestäjistä 42% oli naisia, vastaavasti Clintonin äänestäjistä 41% oli miehiä. Sukupuolijakauma oli siis yllättävän tasainen, Trump oli enemmän miesten ehdokas, mutta marginaali ei ollut suuri.

Clinton veti nuorten äänet, nuorimmat ikäluokat suosivat Clintonia ja kypsemmät Trumpia. Erot eivät olleet kovin korostuneita muuten kun 18-29 ikäluokassa josta 55% äänesti Clintonia ja vain 37% Trumpia.

LGBT-väki äänesti Clintonia. Äänestäjistä 5% kuului tähän ryhmään ja heistä 78% antoi äänensä Clintonille, 14% Trumpille. Lopuista 95%:sta Trump voitti prosentin enemmistöllä (48% vs. 47%)

Rotukortti pelissä

Valkoiset olivat Trumpin vahvin kannattajakunta. Trump keräsi 58% ja Clinton 37%. Trump hävisi kaikki vähemmistöt, mutta vähemmän kun olisi voinut odottaa. Latinoista ja aasialaisista peräti 29% äänesti Trumpia, mikä on monta prosenttia enemmän kun vuosikymmeniin on republikaania äänestänyt. Mustista äänestäjistäkin 8% äänesti Trumpia, mikä on myös hieman enemmän kun republikaaneilla yleensä.

Näistä äänestäjistä valkoiset miehet olivat eniten Trumpin suuntaan kallellaan, peräti 63% heistä äänesti Trumpia. Mustissa miehet pitivät Trumpista paljon enemmän kun naiset, vain 4% tummaihoisista naisista äänesti Trumpia, mutta miehistä 13%. Myös latinomiehet pitivät Trumpista latinonaisia enemmän,  (33% vs. 26%).

Koulutustausta

Trumpin kannattajia moitittiin etukäteen huonosti koulutetuiksi ja näimmepä jopa uutisointia jossa kerrottiin Trumpin kannattajien olevan tyhmiä. Pitikö kutinsa? Ei täysin. Trumpilla oli pieni etumatka vähemmän koulutettujen joukossa, mutta vain kaikkein korkeimmin koulutetuissa näkyi selvä ero Clintonin hyväksi (58% vs. 37%).

Vähemmän koulutetut suosivat Trumpia noin kymmeneksen enemmän.

Mielenkiintoisesti valkoihoisissa äänestäjissä koulutuksen kasvu vähensi Trump-intoa, mutta muissa kävi päinvastaisesti. Kouluja käymättömät ei-valkoiset äänestivät Clintonia innokkaammin kun kouluja käyneet. Tällöinkin suurin osa heistä äänesti Clintonia.

Raha puhuu?

Tuloluokista löytyi yllätys: Trump hävisi vain vähätuloisimmissa tuloluokissa: vähän tienaavat eivät äänestäneet Trumpia vaan Clintonia. Heikoimmat tuloluokat olivat Clintonin taskussa, korkeimmat olivat lähes tasan, marginaalisella edulla Trumpille, mutta erityisesti keskiluokka antoi äänensä Trumpille. 

Mielenkiintoista tämä on sikäli, että vähemmän koulutetut olivat Trumpin taskussa, mutta samaten myös eniten tienaavat.

Sivilisääty, uskonto ja isänmaa

Jos hääkellot soivat, äänestettiin Trumpia. Naimisissa olevat äänestivät Trumpia 10%:n edulla, siinä missä naimattomat suosivat Clintonia (55% vs. 38%). Naitetut miehet olivat eniten Trumpin laarissa (58% vs. 37%), siinä missä naimattomat naiset Clintonilla (62% vs. 33%). Naidut naiset ja naimattomat miehet suosivat molempia ehdokkaita käytännössä yhtä paljon. 

Valtaosa Yhdysvalloista on kristittyjä ja nämä ryhmät suosivat Trumpia selvästi. Uskontoryhmistä Clinton voitti vain Juutalaiset, uskonnottomat ja "Muut"-ryhmän selvästi. Useimmin kirkossa käyvät äänestivät Trumpia reilusti useammin kun Clintonia ja päinvastoin. 

Syntyperäiset Yhdysvaltojen kansalaiset pitivät Trumpista hieman enemmän (5% edulla) siinä missä muualla syntyneet selvästi suosivat Clintonia (64% vs. 31%). Valtaosa äänestäjistä (91%) kuului ensimmäiseen ryhmään, joten jälkimmäisten äänietu ei paljoa auttanut.

Päätös äänestää

Ensiäänestäjät suosivat Clintonia selvästi (56% vs. 40%) siinä missä aiemmin äänestäjien puntit olivat tasoissa. Tämä ei ole yllättävää, sillä nuoret olivat nimenomaan Clintonin kannattajakuntaa.

Clintonin äänestäjät olivat todennäköisimmin niitä jotka olivat päättäneet ketä äänestävät aikoja sitten, siinä missä Trumpin äänestäjät olivat tehneet päätöksen lähiaikoina.

Trumpi äänestäjille tärkeimmät aiheet vaaleissa olivat maahanmuutto ja terrorismi, Clintonin kannattajat pitivät tärkeimpänä ulkopolitiikkaa ja taloutta. Trumpin kannattajat kannattivat laittomien maahanmuuttajien karkoittamista, Clintonin kansalaisuuden antamista. Samaten Meksikon ja Yhdysvaltojen väliin ehdotettua muuria kannatti valtaosa Trumpin väestä ja vastusti valtaosa Clintonin kannattajista. 

Clintonin kannattajat suhtautuivat positiivisemmin kansainväliseen kauppaan, Trumpin kannattajat olivat lähinnä huolissaan siitä miten työpaikat karkaavat Yhdysvalloista. Clintonin kannattajat arvioivat taistelun terrorijärjetö Isisin kanssa menevän hyvin, Trumpin kannattajat olivat päinvastaista mieltä. 

Trumpin kannattajat uskoivat Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän kohtelevan kaikkia tasavertaisesti (74% vs. 23%) mutta Clintonin äänestäjät taas uskoivat tummaihoisia kohdeltavan huonommin (71% vs. 22%). Vastaavasti Trumpin kannattajat pitivät Yhdysvaltojen talouden tilaa heikkona ja Clintonin kannattajat hyvänä. Clintonin leirissä useampi uskoi myös tulevaisuudessa tilanteen paranevan, ja että seuraavilla sukupolvilla olisi parempi elämä. Trumpin kannattajat uskoivat seuraavan sukupolven olevan huonommassa asemassa. 

Vähiten yllättävänä tuloksena Trumpin kannattajat eivät uskoneet Obamacareen ja uskoivat sen menneen liian pitkälle. Clintonin äänestäjät pitivät sitä joko onnistuneena tai ei tarpeeksi pitkälle vietynä. 

Yhdysvaltojen hallitukseen tyytyväiset äänestäjät löytyivät Clintonin leiristä. Tyytyväisistä erittäin selkeä enemmistö äänesti Clintonia, tyytymättömät vielä selkeämmin Trumpia. Samaten Clintonin kannattajat pitivät Barack Obaman presidenttikautta onnistuneena ja Trumpin eivät. Clintonin kannattajat ylivoimaisesti halusivatkin seuraavan presidentin jatkavan Obaman jalanjäljissä tai olevan vielä liberaalimpi, kun taas Trumpin kannattajat halusivat suunnanmuutosta konservatiivisempaan suuntaan.

Trumpin kannattajissa näkyi myös enemmän skeptisyyttä vaalien laskennan rehellisyyden kanssa. Clintonin kannattajista suurempi osa oli luottavainen äänien laskentaan, siinä missä Trumpin kannatajat olivat vähintään hieman epäileviä.

Ehdokkaat puntarissa

Mielenkiintoisesti Clintonin äänestäjät pitivät Clintonista enemmän kun Trumpin äänestäjät Trumpista. 53% Clintonin äänestäjistä olivat vahvasti tämän kannalla, kun vain 42% Trumpin äänestäjistä. Toisaalta taas useampi Trumpin äänestäjä vierasti Clintonia, kun Clintonin äänestäjä vierasti Trumpia (51% vs. 39%). Näyttäisikin että Clintonin luotaantyöntävyys oli vaaleissa merkittävä tekijä, Trump ei niinkään onnistunut vakuuttamaan ihmisiä omasta hienoudestaan, mutta Clintonin huonoudesta kyllä.

Clintonista ylipäätään positiivinen kuva oli 44% äänestäjistä ja negatiivinen kuva 54%. Trumpilla vastaavasti positiivinen kuva oli vain 38% ja negatiivinen kuva peräti 60%. Trumpia äänesti kuitenkin peräti 15% niistä joilla oli hänestä huono kuva ja Clintonista pitämättömistä vain 11% antoi Clintonille äänensä. 

Ehdokkaiden piirteitä arvioitaessa tämä näkyi. Valtaosa äänestäneistä piti Clintonia tehtävään sopivamman kokemuksen omaavana ja uskoi tämän arviointikykyyn, sekä siihen että Clinton välittäisi äänestäjistä. Trump voitti murskaluvuin tärkeimmän kategorian: aikaansaa muutoksen (83% vs. 14%). Clinton nähtiin "parempana" mutta lopulta ehdokkaana joka toisi lisää sitä samaa ja tämä kostautui. Vähemmän yllättäen Clintonin leirissä Yhdysvaltojen nykyistä suuntaa pidettiin oikeana (90% vs. 8%) ja Trumpin vääränä (69% vs. 25%).

Clintonia piti luotettavana ja rehellisenä 94% häntä äänestäneistä, Trumpia samaten. Vähemmän yllättäen kaikki pitivät omaa ehdokastaan rehellisempänä kun vastaehdokasta. Clintonin äänestäjät olivat tässä ehkä hieman tiukempia. Hänen kannattajistaan suurin osa piti vain Clintonia rehellisenä, siinä missä Trumpin kannalla olivat ne jotka pitivät molempia ehdokkaita yhtä rehellisinä tai yhtä epärehellisinä - ja tietysti ne jotka pitivät vain Trumpia rehellisenä. 

Mielenkiintoisesti molempien ehdokaiden temperamentin sopivuus presidentin tehtävään arvioitiin jokseenkin samaan luokkaan, taaskin Trumpin kannattajat pitivät Clintonia harvemmin sopivana ja Clintonin kannattajat päinvastoin.

Molempien ehdokkaiden äänestäjät kokivat pelkoa jos vastaehdokas voittaa. Trumpin voitosta oltiin kuitenkin kaikkein eniten peloissaan. Peräti 36% kaikista äänestäjistä oli peloissaan Trump-voitosta, siinä missä Clintonin voittoa pelkäsi vain 29% äänestäjistä. Molempia äänestäneistä valtaosa raportoi suhtautuvansa ehdokkaansa voittoon innokkaasti tai optimistisesti, mutta mielenkiintoisesti Trumpin voitosta huolestuneista peräti 34% äänesti Trumpia tästä huolimatta.

Ehdokkaiden asenteet

Clintonin sähköpostipalvelin häiritsi lähes kaikkia Trumpin äänestäjiä paljon, mutta valtaosaa Clintonin äänestäjistä se häiritsi myös vähintään jonkin verran. Vastaavasti Trumpin naisista tekemät kommentit häiritsivät Clintonin äänestäjiä paljon, mutta Trumpin äänestäjiä vähän. 

Äänestäjät arvioivat Clintonin ja Trumpin yhtä hyviksi taloudenhoitajiksi ja armeijan ylipäälliköiksi. Mielenkiintoisesti Clintoinin ulkopolitiikan osaamista epäiltiin hieman enemmän kun Trumpin, ehkäpä Venäjälle uhittelu ei ollut uponnut kansaan hyvin. 

Kaikki äänestivät omaansa

On yksi selittävä tekijä joka hakkaa muut ja se on puoluekanta. Trumpin äänestäjistä voi sanoa mitä tahtoo, mutta todellisuus löytyy yhdestä graafista selkeänä kun päivä: Trumpia äänestivät republikaanien kannattajat ja Clintonia demokraattien kannattajat. Näissä vaaleissa äänestäneistä demokraateista 89% äänesti Clintonia ja republikaaneista 90% Trumpia. Mielenkiintoisesti Trump onnistui houkuttamaan 9% demokraateista puolelleen ja Clinton vain 7% republikaaneista.

Demokraatteja kannattavia äänestäjiä oli eniten, 37% äänestäjistä, siinä missä republikaanien kannattajia oli vain 33%. Muiden puolueiden kannattajat tai riippumattomat äänestivät Trumpia noin kuuden prosentin edulla Clintoniin. 

Demokraattimiehistä 10% valui Trumpin laariin, naisista 8%, vastaavasti Clintonia äänesti 6% republikaanien miehistä ja 8% naisista. Riippumattomissa miehet suosivat Trumpia selkeästi (51% vs. 37%) ja naiset taas Clintonia jossain määrin (47% vs. 43%).

Clinton onnistui voittamaan selkeästi liberaalit äänestäjät (84% vs. 10%) ja Trump konservatiivit (81% vs. 15%). Sillä välillä olevat suosivat Clintonia noin kymmenen prosentin edulla. Äänestäjistä Clintonin harmiksi vain 26% oli Clintonin leirin liberaaleja, siinä missä konservatiiveja oli 35% ja keskitiellä 39%.

Lopulta siis totuus ei ole tätä hankalampi: Trump voitti koska kaikki äänestivät puoluekantojensa mukaisesti. Trumpin valitsijat eivät olleet vain kouluttamatonta roskaväkeä, vaan häntä äänestettiin kaikista yhteiskuntaluokista, myös LGBT-ihmisissä, latinoissa ja tummaihoisissa oli Trumpin kannattajia. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.