Moraalin kehitys

Kirjoitin aiemmin Moraalin synnystä koko lajin moraalista puhuttaessa. Ihmismoraalin ja oikean ja väärän ymmärryksen kehittyminen on kuitenkin yksi itseäni suuresti kiinnostava asia ja pelkän evolutiivisen näkemyksen lisäksi esittelen nyt toisen perspektiivin siitä miten moraali kehittyy: yksilötason ja yhden ihmisen eliniän aikana tapahtuvan moraalisen kehityksen. Yksi malli aiheesta on Lawrence Kohlbergin moraalisen kehityksen malli.

Malli esittää moraalin kehittyvän vaiheissa jotka voidaan jakaa kolmeen tasoon ja viiteen vaiheeseen. Jokaisen vaiheen moraali perustuu edellistä monimutkaisempiin moraalisiin periaatteisiin ja kuvaa miten moraali siirtyy yksinkertaisesta oman edun tavoittelusta ja rangaistuksen välttämisestä askel askeleelta lähemmäs moraalista tilaa jossa pahoja asioita vältetään sisäisten moraalisten mallien mukaisesti.

Ensimmäiset tasot kuvaavat rangaistuksen välttämistä. Moraalista toimintaa ei voida täysin sanoa olevan olemassa esikonventionaalisella tasolla, jossa yksilö lähinnä tekee asioita jotka tuntuvat hyvältä ja yrittää välttää rangaistuksia. Konventionaaliselle tasolle päästäessä ihminen alkaa käyttäytymään moraalisesti säilyttääkseen asemansa yhteisössä. Periaatteiden tasolla ihmisen moraali alkaa perustumaan ylevämpiin moraalisiin periaatteisiin, kuten jakamattomiin oikeuksiin, esimerkiksi oikeuteen elämään ja tiettyihin ihmisoikeuksiin.

Moraalinen kehitys siis alkaa siis negatiivisen välttämisellä ja kehittyy siitä oman edun tavoitteluun. Kun kognitiivinen kehitys sallii, yksilö rakentaa näistä aiemmista periaatteista pohjan uusille laajemmille periaatteille. Tiettyjä rinnastuksia perinteiseen behavioristiseen käytösmalliin on nähtävillä: varhaisessa nuoruudessa saatu palkkio oikeasta käyttäytymisestä unohtuu, mutta käyttäytymismalli jää: noudatetaan sääntöä ja sääntöä ja sen noudattamista rationalisoidaan käyttäen hyviä ihmissuhteita tai universaalia moraalia perusteena. Toisaalta evolutiivisesta näkökulmasta katsottuna voidaan myös sanoa tietyn moraalisen kehityksen olevan ehkä pikemminkin biologista kuin vain opittua, sillä ihmisyhteisön selviytymiselle tiettyjen moraalisääntöjen noudattaminen on tärkeää ja lähes jokainen ihmisyhteisö omaksuu tietyt moraaliset käyttäytymissäännöt lähes itsestään.

Kiinnostuneille lisäluettavaa löytyy vaikkapa täältä:
http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiaalipsykologia/kohlberg.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.