Ateistinen älykäs suunnittelu

Intelligent Design (id), eli älykkään suunnittelun "teoria" on kuten tiedämme hypoteesi maailmankaikkeudesta jonka takana on jokin suunnittelija luonnollisten prosessien sijaan. Älykäs suunnittelu on kannattajiensa mukaan tieteellinen teoria, eikä lainkaan uskontoa, mutta siitä huolimatta älykkään suunnittelun kannattajien uskottavuudella tässä on yksi huomattava ongelma: he on käytännössä puhtaasti luomisoppiin uskovia kristittyjä ja muita fundamentalisteja. Missä piilottelee ateistinen id-väki?

Yksi syy tähän voi olla id:n taustassa. Nimike Intelligent Design omaksuttiin käytännössä kun Yhdysvaltojen oikeuslaitos muutamassa yhteydessä kielsi luomisopin (creationism) opettamisen julkisissa kouluissa tieteenä. Kyseessä ei ollut uskontovastainen kielto, vaan nimenomaisesti kielto uskonnon opettamisesta verovaroin. Id oli  ratkaisu tähän ongelmaan: uskonto piti saada takaisin tieteen opetukseen.

Ensimmäiset id-materiaalit ja esitteet olivat pitkälti samoja kuin niitä edeltäneet kreationismimateriaalit, osa itseasiassa tehtiin korvaamalla sana "luomisoppi" älykkäällä suunnittelulla ja "jumala" suunnittelijalla vanhoista luomisopin "tieteellisistä" teksteistä. Muukin perustelu niiden takana ei erityisesti eronnut vuosituhansia vanhoista jumalten olemassaoloa kuvaavista argumenteista joiden päälle heitettiin joitain tieteellisesti perustelemattomia väittämiä liiallisesta monimutkaisuudesta.

Luomisopin - anteeksi id:n kannattajat ovat lähes poikkeuksetta uskonnollisia ja fundamentalistisellaisia. Länsimaissa nämä ovat pitkälti kristittyjä jotka ensin kertovat miten maailman takana täytyy olla jokin luoja ja sitten hieman henkilökohtaisena lisänä he mainitsevat, miten se heidän mielestään on raamatun jumala. Jälkimmäinen osa argumenttia tuodaan hieman sivussa tai yritetään jättää mainitsematta, sillä se on kammottavan oleellista.

Id:n tarkoitus on tuoda tiedeopetukseen ajatus jumalasta ja ei vain jostain yleisestä maailmankaikkeuden luojasta. Tähän luojaan aletaan nopeasti liittämään monia erilaisia piirteitä. Id väki ei väitä että maailmankaikkeuden takana voisi olla mikä tahansa luoja, vaan heidän mukaansa sen täytyy olla ajaton, iätön ja muuttumaton, maailmankaikkeuden tuollapuolen oleva transendentti olento. Näille lisäväittämille ei osata esittää mitään järkeviä perusteluja (special pleading kohoaa nopeasti esiin) eikä ole tarkoituskaan, kyseessä on vain yritys saada tuotua raamatullinen jumala tieteeseen. Id väelle ei nimittäin riittäisi vaikka he jollain ihmeellä kykenisivät osoittamaan maailman älykkäästi luoduksi, siksi esimerkiksi he harvoin lämpenevät ajatuksille kuten "aliens did it". Heidän tavoitteensa on, kuten kristillisessä tieteessä liian usein muutenkin, osoittaa miten jumala on kaiken takana, ei seurata todisteita.

Tämä periaate voidaan tiivistää vanhalla pilakuvalla:
Ja tämä näkyy. Id-väittämissä on aina lopulta kova yritys lisätä tälle luojalle jumalallisina pidetyt piirteet. Älykäs luominen tahtoo osoittaa nimenomaan miten jumala on kaiken takana, eivät avaruusolennot, eivät aikamatkaajat, eivätkä varsinkaan väärät jumalat.

Ongelma id:n kanssa on todisteiden puute. Ainoat perustelut mitä id:stä näkee, ovat erilaisia päätelmiä ja järkeilyjä - valtaosa niistä lähtöisin virheellisistä premisseistä. Välillä näkee myös heikkoja hyökkäyksiä evoluutiota vastaan, kuten Aleksanterin ratkaisussa usein kuvataan. Mitään tieteellistä todistusaineistoa id:n takana ei ole. Ei ole fossiileja jotka tukevat id:tä, maan rakenteessa ei ole todisteita luomisesta, eikä maailmankaikkeudessakaan. Kaikki todisteet viittaavat pikemminkin luonnolliseen muodostumiseen, puhuttiin sitten elämän synnystä ja kehittymisestä tai planeettojen synnystä ja kehittymisestä.

Ja ehkä siksi ateisteja ei ole kummemmin id:n kannalla. Todistusaineisto puuttuu ja kun henkilö on kerran oppinut ajattelemaan kriittisesti, ei hän lankea id:n ilmiselviin ongelmiin. Ateistille id:n uskonnollisuus on selvästi näkyvillä, se että jumalan pukee silmälaseihin ja laboratoriotakkiin, ei piilota tätä tarpeeksi ettei sitä huomaisi siellä taustalla.

7 kommenttia:

 1. Jotenkin tästä kirjoituksesta tuli mieleeni tämä tuore artikkeli:

  http://www.infj.ulst.ac.uk/~dvglass/Research/ExpAway.pdf

  Todistusaineistoja voi tulkita monin tavoin. Se lienee kuitenkin jokaiselle kriittisesti ajattelevalle selvää, että evidenssiä on sekä suunnittelun puolesta että sitä vastaan. Vaatii aika kritiikittömät silmälasit, jos katsoo, ettei evidenssiä suunnittelulle lainkaan ole. Tällöin lähtökohtana on nimenomaan lopputulos, ei evidenssin avoin tarkastelu. Toinen asia on se, onko se riittävää, tai hyväksyykö todistusaineistoa osoitukseksi suunnittelun reaalisuudesta.

  Kommentoin siksi, että tässä blogissa jostain syystä esitettiin, että evidenssin määrä olisi tasan nolla.

  Aika hyvä, mutta tiivis johdatus design-argumentteihin, niihin liittyviin päätelmiin ja evidenssiin ei-argumentteihin englanniksi löytyy muuten täältä:
  http://plato.stanford.edu/entries/teleological-arguments/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linkitit sinällään mielenkiintoisia artikkeleita, mutta nuo eivät sisältäneet todisteita. Uusin tekstini selventänee hieman sitä mikä on kelvollista todistusaineistoa:

   http://tamapaiva.blogspot.com/2012/03/konkreettisista-todisteista.html

   Poista
  2. Kyllä niistä etenkin ensimmäinen käsitteli todisteita. Artikkelissa pohdittiin sitä, että jos todisteena on se, että universumissa on fysikaaliset vakiot, jotka ovat elämälle suotuisia, mille se on todiste.

   Tunnetusti meillä ei ole kuin yksi maailmankaikkeus. Tämä on joko ainakin jollain tasolla suunniteltu, tai sitten se ei sitä ole. Viittamassasi linkissä näytät kaipaavan jotain muuta kuin todistusaineistoa: kaipaat ennemminkin jonkinlaista ennustuskykyistä teoriaa.

   Mainitset esimerkkinä ihmisen evoluution, jonka todistusaineistoa on mm. kromosomi- ja geenitason eroavaisuuksissa tiettyihin muihin lajeihin nähden. Itse näen ihmisen evoluution, jota tukevat ajatuksena mm. geenierot apinoihin nähden, todistusaineistona luomisesta. Evoluutioteoria on ennustuskykyinen, luomisajatusta tukeva teoria.

   Poista
  3. Fysikaalisten vakioiden todistuslinja on vielä hatarampi. Ensinnäkin ei ole mitään viitettäkään, että nämä vakiot voisivat vaihdella. Voimme matemaattisesti testata eri vakioita, mutta matemaattinen mallinnus ei käänny todellisuuden malliksi.

   Toisekseen, vaikka fysikaaliset vakiot voisivat vaihdella, ei ole mikään erityinen ihme että meillä "sattuu" olemaan meidän kaltaista elämää tukevat vakiot tässä maailmankaikkeudessa. Jos vakiot olisivat sellaiset etteivät ne tue elämää tässä muodossa, täällä ei olisi elämää tässä muodossa. Ehkä elämää olisi toisessa muodossa tai sitten sitä ei olisi. Älä tuo epätodennäköisyysargumenttia tähän jos aioit, sen käsittelin jo helmikuussa:

   tamapaiva.blogspot.com/2012/02/luomistyo-ja-todennakoisyydet.html

   En oikein ymmärrä miten geenierot tukevat luomiskäsitystä. Meillä on kromosomipari vähemmän kuin muilla apinalajeilla ja löydämme dna:stamme todisteet siitä miten esi-isillämme on joskus ollut tuo kyseinen kromosomipari, joka sittemmin on fuusioitunut. Miksi Älykäs suunnittelija, joka yksinkertaisesti Tahdollaan komentaa asioita olemassaolemaan, jättäisi tällaisia voimakkaasti itsenäiseen kehitykseen viittaavia merkkejä dna:hamme?

   Mikään evoluutioteoriassa ei varsinaisesti viittaa luomiseen, pikemminkin itsenäiseen kehitykseen olosuhteisiinsa sopivaksi. Olemme olosuhteidemme tulos ja evoluutiomme jatkuu yhä. Ihmisrotu ei ole mikään lopullinen laji, vaan vuosimiljoonan jälkeen hävinnyt maininta elämän kirjossa, korvaantunut jollain muulla miksi kehitys meitä nytkin muovaa.

   Jos summaan hieman, etsin todisteita, en hypoteeseja. Molemmat noista artikkeleista olivat hypoteeseja ja konseptien pyörittelyä ilman faktoja tukemassa niitä. Ne eivät ole todisteita. Jos haluat minun hyväksyvän luomisopin, se on varsin helppoa: esitä todisteita, jotka eivät ole hypoteeseja ja kerro miten luomisopin voi falsifoida. Ne riittäisivät.

   Poista
  4. Ns. hienosäätökysymys on omasta mielestäni kieltämättä eräänlainen ihme. En itse ole kuitenkaan hienosäätöargumenttien kannattaja (muodossa, että hienosäätö osoittaisi jotenkin Jumalan olemassaolon) sen vuoksi, että hienosäätö ei ole sellainen asia, jota olisin itse osannut edes odottaa luomisajatuksen pohjalta. Se sopii toki siihen, mutta on silti yllättävää. Katson kuitenkin, että hienosäätö vaikuttaa olevan todellista. Sitä ei kumoa viittaus siihen, että joka ainut asia maailmankaikkeudessamme on tavallaan äärimmäisen epätodennäköistä. Kuten ei kumoa vaikkapa plaginointisyytöksiltäkään se, jos sanoo vaikkapa identtisen tekstin syntyneen täysin sattumalta, ja vedoten siihen, että kaikki muukin maailmankaikkeudessa on kovin epätodennäköistä. Mutta se hienosäädöstä.

   "Miksi Älykäs suunnittelija, joka yksinkertaisesti Tahdollaan komentaa asioita olemassaolemaan, jättäisi tällaisia voimakkaasti itsenäiseen kehitykseen viittaavia merkkejä dna:hamme?"

   Tulkinta siitä, onko kehitys itsenäistä, vai jollain tavoin ohjattua, on tulkitsijan silmissä. Ei sitä DNA:ssa lue eikä näy kumpaankaan suuntaan, vaan se tulkinta tehdään ihmisen päässä. Biologinen evoluutio näyttää monella tavoin ulkoisesti hyvin samanlaiselta kuin tuotekehitys. On askeleita eteenpäin, taaksepäin, onnistumisia, umpikujia jne, välillä muutos on hidasta, välillä nopeaa jne. Biologisen evoluution merkit ovat hyvin samanlaisia kuin tarkoituksellisen tuotekehityksen merkit. Jotkut teologit puhuvat luojasta, joka on jatkuvasti tekemisissä luomakunnan kanssa. Evolutiivisen kehityksen voi nähdä olevan tällaista jatkuvaa luomista. Tällaisen teologisen lähtökohdan omaavalle monet evoluution todisteet ovat samalla luomisen todisteita. Eivät toisensa poissulkevia, vaan päinvastoin.

   Tällaisen luomiskäsityksen voi falsifioida helposti. Sen voi tehdä falsifioimalla evoluutioteorian.

   Poista
  5. 1. Hienosäätöargumentti vaatisi todisteita hienosäädöstä. Emme voi puhua hienosäädöstä jos emme voi osoittaa kosmologisten muuttujien olevan todella muuttuvia. Tietokonesimulaatioissa ne voivat olla muuttuvia, mutta se ei tee niistä välttämättä muuttuvia todellisuudessa.

   2. Ohjatun kehityksen ja evoluution kaltaisen luontaisen kehityksen välillä on eroja. Jos lajit olisi luotu, niiden täyttäminen tarpeettomilla osilla aiemmista muodoista tuntuisi absurdilta. Esimerkiksi ihmisten surkeat selkärangat suunnitellut jumala pitäisi haastaa oikeuteen epäpätevänä suunnittelijana. Selkärankamme soveltuu varsin hyvin vaaka-asentoon, mutta yllättävän huonosti pystyasentoon. Muita esimerkkejä on varsin paljon meihin jääneissä residual organ-tyyppisissä kappaleissa. Suunnittelija ei olisi nähnyt tarvetta laittaa valailla jalkaluita (jotka kehittyvät hetken raskauden aikana ja sitten absorboituvat muuhun kehoon).

   Jos oletamme mahdollisen luojan toimivan evoluution kautta, päädymme siitä mielenkiintoiseen tilanteeseen että
   a) evoluution olemassaolo ei enää osoita luojaa olemassa olemattomaksi
   b) jumalan tarpeellisuus häviää tai ainakin laskee.

   Jos oletamme jumaluuden toimivan kokonaan luonnollisten prosessien kautta, päädymme helposti tilanteeseen jossa jumala ja fysiikan lait muuttuvat synonyymeiksi. Jos voimme osoittaa jumalan toimivan luonnonlakien kautta, millä erotamme häntä luonnonlaiesta itsestään?

   3. Evoluution falsifointi ja älykkäästi johdetun evoluution falsifointi ovat kaksi eri asiaa. Evoluution falsifointi on sopivilla todisteilla yksinkertaista. Jos evoluution kuitenkin onnistuu falsifoimaan (esimerkiksi klassinen jurakauden jänis), ei se falsifoisi jumal-hypoteesia. Puhutaan siis eri väittämästä ja falsifointi ei siis ole edelleenkään mahdollista.

   Poista
  6. 1. Totesin hienosäädöstä, että se siitä. Jatkan pääaiheesta.

   2. Esität moraalisen väitteen suunnittelun huonoudesta. Itse katson myös, ettei selkäranka ole optimaalinen kävelyyn. Katson myös, ettei esim. Windows ole optimaalinen käyttöjärjestelmäksi, ja ettei vaikkapa moni kaukosäätimeni ole tarkoitettu ihmiskäyttöön lainkaan. Silti jälkimmäiset eivät ole kokonaan vailla suunnittelua, eikä uskoakseni ensimmäinenkään.

   Mainitset esimerkkinä myös valaan jalkaluut, ja esität niihin liittyvän tarpeettomuutta. Toisinkin kun olisi voinut tehdä. Varmaankin näin. Mutta ei ajatus evolutiivisesta suunnittelusta sitä edes tarkoita, että evolutiivista suunnittelumetodia käyttävä tekisi joka ainoasta asiasta jotenkin ideaalisen. Suunnittelussa on tavoitteita. Itse en usko, että maailmankaikkeuden suunnittelijan tarkoitus olisi ollut luoda optimaalinen selkäranka tai luoda muutenkaan luustosta kaikille eliöille kaikissa olosuhteissa optimaalista.

   Näen itse asiassa teologiset perusteet odottaa, että maailmamme nimenomaan tuleekin olla monessa suhteessa ei-ideaalinen paikka. Jos niin ei olisi, ei täältä kukaan pois kaipaisi.

   "Jos oletamme jumaluuden toimivan kokonaan luonnollisten prosessien kautta, päädymme helposti tilanteeseen jossa jumala ja fysiikan lait muuttuvat synonyymeiksi. Jos voimme osoittaa jumalan toimivan luonnonlakien kautta, millä erotamme häntä luonnonlaiesta itsestään?"

   Hyvä kysymys. Itse en tosin muotoilisi asiaa niin, että Jumala toimii "luonnonlakien kautta", vaan että Jumala on aktiivinen toimija, ja monet luonnonlait puolestaan kuvauksia siitä, millaisen logiikan mukaisesti Jumala maailmassa tuppaa vaikuttamaan ja antamaan tapahtua.

   3. Evoluution falsifiointi ja evolutiivisesti tapahtuvan suunnittelun falsifiointi ovat OSIN eri asioita, joskin myös yhteydessä toisiinsa. Ensimmäisen falsifiointi kuitenkin falsifioisi samalla myös jälkimmäisen. Jälkimmäisen falsifiointi taas ei falsifioisi automaattisesti jälkimmäistä. Vastaava ongelma koskee toki myös itse esittämääsi väitettä, että maailmankaikkeus voisi syntyä ilman suunnittelijaa. Tai ajatusta, että evoluutio on tapahtunut "itsenäisesti", ilman suunnittelija. Nämä väitteet eivät ole sikäli falsifioitavissa, että vaikka tietty osa onkin falsifioitavissa, kuten evolutiivisesti tapahtuvan suunnittelunkin tapauksessa, myöskään näissä tapauksessa on osioita, joita ei samalla tavoin voi falsifioida.

   Poista

Jätä kommenttisi ja mielipiteesi. Debaatti on tervetullutta ja otan mielelläni vastaan eriävät mielipiteet. Jos huomaat asiavirheitä tai huteja teksteissäni, otan mielelläni vastaan huomautuksia. Haluan tietää jos jokin sanomani on suoraan väärin, sillä mielestäni on parempi saada osoitus virheellisyydestään ja korjata asia kuin jäädä tyhmäksi.

Sensurointia en harrasta muuten kuin roskapostin ja mainosten kanssa. Täydet asiattomuudet saavat olla aika asiattomia ennen kuin ne joutuvat poistolistalle, mutta jankkaaminen ja puhdas haukkuminen saattaa herättää poistovasaran päiväuniltaan.

Niin ja hengitäthän syvään ennen kommentointia. Yritetään pitää keskustelu asiallisena, yritetään ymmärtää miten mielipide-eroja voi olla ja yritetään olla alentumatta nimittelyyn ja lapsellisuuteen.