Tiedosta ja ajattelusta 3

Sisältö:
Tiedon filosofia
Tieto ihmisen ajattelussa
Tiedon ja ajattelun luonne (olet tässä)

Tiedon ja ajattelun luonne
Ajattelussa kuljemme siis erilaisten käsitteiden läpi ja näiden käsitteiden luonnetta lienee hyvä selventää. Käsite voi olla yksinkertainen, kuten aistimus tietystä väristä tai lämmön tunne. Jotkut käsitteet ovat taas kokoelmia muista käsitteistä, esimerkiksi käsitteeseen 'lentokone' yhdistyy tietty muoto, väri, käyttötarkoitus ja ehkä myös muita yksityiskohtia. Lentokone on siis käsitteenä kokoelma erilaisia yksityiskohtia (eli muita käsitteitä) jotka muodostavat yhdessä lentokoneen kokonaisuuden.


Jos yritämme määritellä lentokoneen käyttämättä siihen yhdistyviä muita käsitteitä, kuten muotoa, väriä tai tarkoitusta jäljelle jää vain sana, lentokoneen symboli. On vaikea ajatella käsitettä ilman siihen liittyviä käsitteitä, sillä jäljelle ei lopulta jäisi kuin tyhjä sana, käsitteen symboli. Käsitteet yksinään eivät siis ole mitään, vaan käsitteen sisällön määräävät muut käsitteet joihin mietityllä käsitteellä on vahva yhteys. Esimerkiksi punaisesta on vahva yhteys punaisen värin aistimukseen ja ruususta on vahva yhteys punaiseen väriin piikin käsitteeseen.

Lentokone on näinollen abstrakti symboli joka edustaa lentokonetta. Luonnollisesti monet muut käsitteet kuten ’rakkaus’ tai ’kauneus’ ovat vielä huomattavasti abstraktempia. Tietty abstraktio käsitteissä on tärkeää mielen toiminnalle ja helpottaa asioiden ajattelua: kun haluamme ajatella lentokonetta, riittää että ajattelemme tiettyä yleistä kuvaa lentokoneesta, emmekä joudu erikseen miettimään jokaista lentokoneen yksityiskohtaa. Tämä ajattelumme piirre vääristyy helposti myös virheellisiksi yleistyksiksi (”Se somali ei käy töissä, joten yksikään somali ei käy töissä” tai ”Se pappi ahdisteli pikkupoikia, kaikki papit ovat siis homoseksuaaleja ja pedofiileja”) vaikka onkin äärimmäisen hyödyllinen ajattelun helpottaja.

Ihmisaivoissa tieto ei siis muodostu mistään siisteistä tallennetuista tiedon jyväsistä jotka on tallennettu mieleen kuin aakkostettuun kirjastoon. Tieto - kuten koko ihmisen ajattelu muutenkin – on monimutkainen käsiteverkko. Tässä käsitteiden verkossa eri osatut asiat liittyvät toisiinsa moninaisilla eri tavoilla joista osalla on toisiinsa voimakkaita yhteyksiä, osalla heikompia.

Yksinkertaisesti tietoisuutta voisi kuvata näin: Kuvittele hämähäkin verkko ja jokainen liittymäkohta jossa kaksi seittiä kohtaavat on yksi tiedon käsite. Näitä seittejä pitkin tanssahteleva hämähäkki edustaa ajatuksenjuoksua, joka kulkee aina vahvimman langan kautta, katsoen kuitenkin minne kärpänen (eli tavoite johon ajattelulla pyritään) on jäänyt kiinni ja muuttaen reittiään sen mukaan, mihin osaan verkkoa tämä kärpänen on jäänyt. Myös sää (eli ulkoinen tilanne) vaikuttaa siihen minkä langan tämä kahdeksanjalkainen kutoja valitsee.

Kommentit